Ý nghĩa trường thông tin trong cập nhật diễn biến rừng

Giải thích ý nghĩa của các trường thông tin trong Phần mềm cập nhật diễn biến rừng...

Link tải FRMS Desktop mới nhất | Bản đồ lâm nghiệp