Ghép ảnh Flycam bằng Agisoft Metashape

Ghép ảnh Flycam bằng Agisoft Metashape Professional (Video hướng dẫn ghép ảnh Flycam ở cuối bài viết)

Bước 1: Gọi Workspace và Reference

Nhìn xuống góc trái dưới xem đã có WorkspaceReference chưa. Nếu chưa có thì vào View và chọn 2 mục này như hình để hiển thị 2 menu này lên.

Graphical user interface, application Description automatically generated

Bước 2: Thêm ảnh vào dự án để Ghép ảnh Flycam

Cách 1: Thêm 1 số ảnh trong thư mục vào dự án

Chọn Menu Workflow và chọn Add Photos

Cách này sẽ cho phép bạn chỉ chọn những bức ảnh liên quan đến dựa án và thêm vào cửa sổ làm việc. Do vậy, bạn chọn từng bức ảnh liên quan và chọn Open, nếu tất cả các bức ảnh đều thuộc dự án thì chọn tất cả sau đó chọn Open để kết thực.

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Cách 2: Thêm cả thư mục

Chọn Menu Workflow và chọn Add Folder

Graphical user interface, application, website Description automatically generated

Cách này sẽ giúp bạn chọn tất cả các bức ảnh trong thư mục nhanh chóng. Khuyến nghị quý vị nên mở folder ảnh gốc và duyệt trên máy tính từng ảnh đơn trước, chỉ chọn các ảnh liên quan đến dự án và lưu vào 1 thư mục sau đó chọn cách thêm cả thư mục này sẽ nhanh hơn và không bị nhầm lẫn.

Bước 3: Chuyển đổi hệ quy chiếu về VN2000

Chọn Reference ở góc trái dưới màn hình, sau đó chọn Convert như hình dưới

Graphical user interface, application Description automatically generated

Chọn More như hình

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Trong Filter gõ VN-2000 vào để lọc các hệ chiếu của Việt Nam, chọn đúng Kinh tuyến trục của tỉnh sau đó chọn OK để kết thúc.

Nếu chưa biết tỉnh mình ở kinh tuyến trục nào thì tra ở đây

Graphical user interface, application Description automatically generated

Chọn OK tiếp theo ở cửa số trước đó

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Bước 4: Workflow và chọn Align Photos

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Accuracy: Có thể để ở các mức độ khác nhau. Để càng cao thì độ chính xác càng tốt, tuy nhiên máy sẽ chạy rất chậm. Do vậy, khuyến nghị chỉ nên để ở mức Medium hoặc High

Graphical user interface Description automatically generated with low confidence

Ta sẽ chờ đến khi kết thúc. Cửa sổ sẽ tự đóng

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Kết quả

A picture containing timeline Description automatically generated

Bước 5: Chọn Workflow => Build Dense Cloud…

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Tương tự bước 4 ta chọn mức độ chất lượng mong muốn và chọn OK. Để càng cao thì độ phần giải ảnh càng nét

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Chờ kết khi quá trình kết thúc. Cửa sổ sẽ tự đóng

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Bước 6: Chọn File Save để lưu lại dự án

Bước 7: Workflow => Build DEM…

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Chọn OK để kết thúc

Graphical user interface, application Description automatically generated

Chờ quá trình hoàn thành. Cửa sổ sẽ tự đóng

Graphical user interface, application Description automatically generated

Bước 8: Workflow => Build Orthomosaic…

Graphical user interface, application Description automatically generated

Chọn OK để tiếp tục

Graphical user interface, application Description automatically generated

Chờ quá trình kết thúc. Cửa sổ sẽ tự đóng

Graphical user interface Description automatically generated

Bước 9. Xuất dữ liệu Ghép ảnh Flycam

File => Export => Export Orthomosaic => Export JPEG/TIFF/PNG…

A picture containing graphical user interface Description automatically generated

Chọn Export để tiếp tục

Graphical user interface Description automatically generated

Chọn nơi lưu, đặt tên cho file ảnh và chọn Save.

Chờ quá trình kết thúc sẽ tự động đóng cửa sổ.

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Sau đó có thể mở phần mềm GIS (QGIS, MapInfo, ArcGIS) để mở và xem

Kết quả Ghép ảnh Flycam trên phần mềm QGIS

Map Description automatically generated

Kết quả Ghép ảnh Flycam trên phần mềm MapInfo

Map Description automatically generated

Xem thêm Flycam theo dõi diễn biến rừng và phòng cháy chữa cháy rừng

Xem thêm Hướng dẫn sử dụng flycam theo dõi, giám sát rừng

Quý vị có nhu cầu mua Flycam phục vụ theo dõi giám sát rừng vui lòng liên hệ Fanpage Bản đồ Lâm nghiệp

Video hướng dẫn Ghép ảnh Flycam

 

Recommended For You

About the Author: Admin