Không mở được Google Earth Pro The program can’t start

Không mở được Google Earth Pro The program can’t start because api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll is missing là khá phổ biến do việc người dùng sử dụng các bản Win không chính thức, ghost máy nên win đang chạy bị lược bỏ một số thành phần. Một trường hợp khác là do các bạn sử dụng các phần mềm khác nhau, trong quá trình sử dụng, gỡ cài đặt đã làm mất đi một số thư viện của là môi trường cho các phần mềm sử dụng.

Trong trường hợp hôm nay mình hướng dẫn sử dụng với trường hợp không chạy được phần mêm Google Earth Pro

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Truy cập đường dẫn: https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=52685

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Chọn vc_redist.x64.exe nếu bạn đang dùng win 64 bit

Hoặc chọn vc_redist.x84.exe nếu bạn đang dùng win 32 bit

Sau đó chọn Next để tải về

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

Cài đặt file vừa tải về và thử mở lại Google Earth Pro

Xem video sửa lỗi Không mở được Google Earth Pro The program can’t start because api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll is missing

Recommended For You

About the Author: Admin