Tạo điểm từ Excel XY trên QGIS

Tạo điểm từ Excel XY trên QGIS Bước 1: Cài Plugin Spreadsheet Layers Trên giao diện của QGIS: Plugins => Manage and Install Plugins Bước 2: Tìm kiếm và cài đặt Spreadsheet... Read more »

Tạo điểm, tạo đường, tạo vùng trong QGIS

Tạo điểm, tạo đường, tạo vùng trong QGIS Trước khi làm bài số 3 này, chúng tôi khuyến nghị người dùng nên xem trước/hoặc xem lại Bài số 1: Cài đặt QGIS... Read more »

Sửa lỗi geometry QGIS – Sửa lỗi đối tượng hình học QGIS

Sửa lỗi geometry QGIS – Sửa lỗi đối tượng hình học QGIS Chắc hẳn trong quá trình biên tập bất kỳ loại bản đồ trên nền tảng phần mềm GIS nào thì... Read more »

Nắn ảnh có tọa độ, nắn ảnh không có tọa độ trên QGIS

Nắn ảnh có tọa độ, nắn ảnh không có tọa độ trên QGIS Chuẩn bị: Đã thực hiện cái đặt QGIS theo đúng hướng dẫn với bộ style đầy đủ. Nếu chưa... Read more »

Bản đồ Việt Nam và thu nhỏ trên Bản đồ thế giới

Bản đồ Việt Nam và thu nhỏ trên Bản đồ thế giới Trong hướng dẫn này sẽ chia sẻ cho bạn cách tạo Bản đồ Việt Nam dựa trên các nguồn dữ... Read more »