Video hướng dẫn tự học QGIS, thực hành QGIS miễn phí

Video hướng dẫn tự học QGIS, thực hành QGIS miễn phí do thầy Nguyễn Duy Liêm, trường ĐH Nông lâm TP HCM xây dựng. Bản đồ Lâm nghiệp đã xem toàn bộ các video hướng dẫn tự học QGIS, đây là phần hướng dẫn thực hành QGIS rất chi tiết gồm có phần giới thiệu lý thuyết và bài tập thực hành QGIS. Đặc biệt, video có thuyết minh cả lý thuyết và bài tập để thực hành QGIS một cách đầy đủ nhất.

BĐLN đã tổng hợp, chia sẻ để mọi người có thêm một kênh tự học QGIS miễn phí và thực hành QGIS một cách thành thạo nhất. Toàn bộ phần hướng dẫn bao gồm có 5 bài

Chúc mọi người học thật hiệu quả, nhớ đăng ký kênh của Thầy Liêm để nhận thêm các video mới nhé !

Bài 1: Giới thiệu QGIS, hiển thị dữ liệu GIS

Tổng quan về QGIS

– QGIS là gì?

– Các chức năng của QGIS Hiển thị dữ liệu GIS

– Giao diện của QGIS Browser, QGIS Desktop

– Chế độ xem dữ liệu: Dữ liệu và In ấn

– Cách thức tổ chức dữ liệu

Bài tập

Bài tập 1.1: Làm quen với giao diện QGIS

Bài tập 1.2: Mở định dạng dữ liệu vector (*.shp), raster (*.tif)

Bài tập 1.3: Xem phần không gian, thuộc tính của dữ liệu GIS

Bài tập 1.4: Liên kết phần không gian và thuộc tính của dữ liệu GIS

Bài 2. Truy vấn dữ liệu GIS trên QGIS Truy vấn thuộc tính

– Chọn trực tiếp đối tượng: Identify

– Tìm kiếm đối tượng: Biểu thức Truy vấn không gian

Point- Point,

Point- Polyline,

Point- Polygon – Polyline- Point,

Polyline- Polyline,

Polyline- Polygon –

Polygon- Point,

Polygon- Polyline,

Polygon- Polygon

Bài tập

Bài tập 2.1: Sử dụng công cụ Identify

Bài tập 2.2: Truy vấn thuộc tính bằng biểu thức

Bài tập 2.3: Truy vấn không gian Point

Bài tập 2.4: Truy vấn không gian Polyline

Bài tập 2.5: Truy vấn không gian Polygon

Bài 3. Biên tập dữ liệu GIS trên QGIS

– Thao tác dữ liệu (tạo mới dữ liệu, chỉnh sửa dữ liệu đã có)

– Công cụ Digitizing Biên tập dữ liệu không gian

– Point, Line, Polygon Biên tập dữ liệu thuộc tính

– Field, Record, Cell

Bài tập

Bài tập 3.1: Biên tập lớp UBND phường

Bài tập 3.2: Biên tập lớp giao thông

Bài tập 3.3: Biên tập lớp ranh giới phường

Bài tập 3.4. Biên tập thuộc tính của 3 lớp

Bài 4. Phân tích dữ liệu GIS trên QGIS Phân tích đơn lớp

– Ranh giới bên trong (hòa tan: Dissolve)

– Đường bao bên ngoài (cắt: Clip, vùng đệm: Buffer) Phân tích đa lớp

– Kết hợp (Union), Giao nhau (Intersection), Xóa (Difference), Khác biệt hình học (Symmetrical Difference)

Bài tập

– Mô tả bài toán

– Bài tập 4.1: Thực hành Dissolve, Clip, Buffer

– Bài tập 4.2: Thực hành Union, Intersection, Difference, Symmetrical Difference

Bài 5: Trình bày, thiết kế bản đồ Cấu trúc của bản đồ

– Nội dung

– Yếu tố bản đồ Menu Layout Trình bày, thiết kế bản đồ

– Tạo trang in

– Thiết lập tỉ lệ bản đồ, khổ giấy

– Chỉnh sửa biểu tượng

– Gắn nhãn

– Biên tập các yếu tố bản đồ (khung bản đồ, tiêu đề bản đồ, lưới tọa độ, thanh chỉ hướng, ghi chú tỉ lệ

– thước tỉ lệ, chú dẫn)

– In ấn, xuất bản đồ

Recommended For You

About the Author: Admin