Cách khắc phục lệch dữ liệu đầu kỳ, lệch dữ liệu giữa các biểu trong FRMS 4.0

Các nguyên nhân và cách xử lý lệch dữ liệu trong FRMS 4.0 so với báo cáo FRMS 3.0.6

Lưu ý: Backup dữ liệu trước khi thực hiện. Tài liệu tham khảo của cá nhân Thái Vũ không đại diện cho tổ chức, hay dự án nào. Thông tin hỗ trợ chính thống xin vui lòng xem tại tài liệu hướng dẫn trên trang của Cục Kiểm lâm.

1. Tăng dữ liệu đầu kỳ

Nguyên nhân: FRMS 4.0 khi chuyển dữ liệu từ 3.0.6 sang thì lấy toàn bộ NQH = Null or 2 chuyển thành mã 1. Như mọi người đã biết, nếu để ở mã 1 thì vẫn cộng vào biểu IV-2, IV-3 do vậy tăng dữ liệu đầu kỳ.

Giải pháp: Lớp lô rừng 3.0.6 và 4.0 ra excel

Pivot trên excel

Row: 

 • forest_use_sit_code (NQH)
 • forest_type_code (MALDLR)

Value: area (DTICH)

Ta thấy

 • 3.0.6 sẽ có NQH = 0, 1, 2, null
 • Frms 4.0 chỉ có NQH = 0, 1

Do vậy diện tích tăng là NQH = 2, null

Ta chỉ cần lấy uuid của các lô NQH = 2, null => NQH = 2 (NQH không thống kê) và forest_funtion_sub_code (MAMDSD) = 17 (Không phải đất lâm nghiệp) 

Kiểm tra thành quả

2. Lệch dữ liệu biểu IV-2, IV-3 các dòng tổng

Hiểu bạn chất: 

 • Biểu IV-2: NQH = 0, NQH = 1 AND MAMDSD = 16 (Diện tích trong quy hoạch và ngoài quy hoạch có thống kê)
 • Biểu IV-3: NQH = 0 và 1; Thêm thêm điều kiện Actor_id (mã chủ rừng) và actor_type_code (loại chủ rừng) là những con số có giá trị. Nếu actor_type_code = 0, null (thì phần mềm ko biết thống kê vào đâ) nên lệch.

2.1 Biểu IV-2 > Biểu IV-3

Do biểu 3 thiếu thông tin chủ rừng. Check lại frms với câu lệnh

 • actor_id IS NULL or actor_id = 0
 • actor_tpye_code IS NULL or actor_type_code = 0

Sum diện tích xem đúng con số lệch không => chỉnh chủ rừng và xem kết quả.

2.2 Biểu IV-3 > Biểu IV-2

NQH = 1, nhưng MAMDSD #16 => Không thống kê vào biểu

Kiểm tra và check lại NQH sai hay MAMDSD sai => sum lại diện tích lệch => sửa => done

Lưu ý:

 • Số liệu có thể không khớp nếu trong quá trình làm diễn biến người dùng đã mở bảng CSDL và sửa diện tích. Dùng cột ts_modified / datetime với điều kiện => ‘yyyy-mm-dd’ (ngày tháng bắt đầu làm diễn biến) để để check lại các lô đã thay đổi
 • Dữ liệu đầu kỳ sẽ tăng lên khi:
  • Tạo lô rừng mới
  • Chuyển dữ liệu từ ngoài quy hoạch mã 2 vào mã 1 , hoặc mã 0 (maldlr = 1-82: có rừng 1-77, rừng chưa đủ tiêu chí thành rừng 78-82)

3. Tăng giảm diện tích trong quá trình cập nhật diễn biến rừng

Nếu đầu kỳ của bạn là mã 83, và bạn muốn lô rừng 83 này nó phải là rừng trồng. Cách làm 83 => 87 => 77 => 65

Nếu đầu kỳ là 87, và bạn muốn lô rừng là 18. Cách làm 87 => 83 => 18.

Nếu không làm theo tuần tự thì sẽ bị nhảy dữ liệu đầu kỳ.

 

Chúc các đồng chí sớm hoàn thành nhiệm vụ theo dõi diễn biến rừng.

Recommended For You

About the Author: Admin