3 bước để lấy giá trị XY cho điểm, tâm vùng trong QGIS

Lấy giá trị kinh độ, vỹ độ XY cho điểm hoặc tâm vùng trong cơ sở dữ liệu QGIS

Bước 1: Xác định hệ tọa độ của lớp bản đồ.

Hãy chắc chắn rằng lớp bản đồ đang ở hệ tọa độ bạn mong muốn giá trị kinh độ vỹ độ XY của điểm (hoặc của tâm vùng) sẽ mang giá trị ở hệ tọa độ đang hiển thị.

Để ý ở phía góc phải dưới của bản đồ: EPSG: 4326 tức là bản đồ đang ở hệ WGS84 Lat/Long. Vậy khi xuất ra XY thì XY sẽ ở dạng độ. Vậy để xuất ra ở dạng mét thì ta phải chuyển về hệ tọa độ mong muốn.

Ví du: Ta muốn xuất bản đồ về Kinh tuyến trục của tỉnh Thừa Thiên Huế là 107 độ, múi 3. Nếu không nhớ Kinh tuyến trục của tỉnh nào đó là bao nhiêu xem tại đây.

Các bước save as lớp bản đồ về hệ tọa độ chính xác làm tiếp theo:

1. Click chuột phải vào lớp muốn tạo XY, chọn export, chọn tiếp Save Features As

2. Chọn định dạng file ở mục Format và nơi lưu file như bình thường.

3. Chọn biểu tượng quả địa cầu (1), gõ 107 vào ô Filter và kết quả hiện ra chọn 107-00 và chọn OK để kết thúc.

Bước 2: Mở bảng dữ liệu thuộc tính

Chọn vào file vừa save as và chọn Open Attribute table để mở bảng thuộc tính.

Bước 3: Tạo và cập nhật giá trị cho XY cho điểm hoặc cho vùng trong QGIS

Lần lượt làm theo số như hình.

(1) Chọn biểu tượng chiếc bút để mở tính năng sửa bảng thuộc tính.

(2) Chọn biểu tượng mở Máy tính

(3) Điền tên trường là X hoặc Y

(4) Điền giá trị biểu thức tính X hoặc Y cho điểm hoặc vùng

    1. Trường hợp với điểm: $x với giá trị X và $y với giá trị Y
    2. Trường hợp là vùng: x(centroid($geometry)) với giá trị X và y(centroid($geometry)) với giá trị Y

(5) Chọn OK để kết thúc

Kết quả

Recommended For You

About the Author: Admin