Giám sát đa dạng sinh học có sự tham gia (SVN)

Giám sát Đa dạng Sinh học có sự Tham gia: Hướng dẫn phương pháp Trịnh Thăng Long, Nguyễn Xuân Đặng & Richard Rastall Tháng 3/2016 (Nguồn/Bản quyền: SVN xem link gốc tại đây)... Read more »

Danh sách toàn bộ đơn vị hành chính xã, huyện, tỉnh toàn quốc – Việt Nam

Read more »

Chuyển dữ liệu GPS vào Mapinfo đơn giản nhất

Hướng dẫn chuyển dữ liệu GPS vào Mapinfo bằng Global Mapper Từ trước đến giờ việc chuyển dữ liệu GPS vào Mapinfo luôn gặp nhiều vấn đề như lệch, bay tọa độ,... Read more »

File excel tất các các xã, huyện, tỉnh thành phố ở Việt Nam 2021

Cập nhật đến tháng 3 năm 2019 có Việt Nam có 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, hơn 700 quận, huyện và hơn 11 ngàn xã phường thị trấn Read more »

Quy định trình bày và thể hiện nội dung Bản đồ quy hoạch lâm nghiệp

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 11566:2016 (Tải về file word) BẢN ĐỒ QUY HOẠCH LÂM NGHIỆP – QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY VÀ THỂ HIỆN NỘI DUNG Forestry planning map – Rules for the... Read more »