Video biên tập bản đồ DVMTR full

Đây là seri gồm 5 phần hướng dẫn các bạn biên tập cơ bản nhất về biên tập bản đồ. Trường hợp này, biên tập bản đồ DVMTR dựa trên bản đồ đã có sẵn.

Phần 1: Giới thiệu các lớp bản đồ: Giới thiệu các phần trong một bản đồ

Phần 2: Kế thừa các lớp bản đồ đã có sẵn là các lớp bản đồ cố định, có thể kế thừa từ các bản đồ khác:

– Địa hình

– Thủy văn

– Giao thông

– Điểm dân cư, UBND xã, Y tế, …

Phần 3: Các lớp bản đồ biến đổi, cần chỉnh sửa

– Nhãn phải thay đổi theo tỷ lệ

– Khung lưới

– Hiện trạng và lớp chuyên đề

Phần 4: Biên tập nhãn bản đồ theo tỷ lệ

Phần 5: Hoàn thiện bản đồ

Recommended For You

About the Author: Admin