Ảnh vệ tinh Google Earth cho Mapinfo 2021 – 2027

Ảnh vệ tinh Google Earth cho Mapinfo 2021 – 2027

Ảnh vệ tinh Google Earth cho Mapinfo là mối quan tâm của khá nhiều người làm kỹ thuật. Việc đối chiếu dữ liệu bản đồ Mapinfo với Google Earth có ý nghĩa giúp người dùng trong việc cập nhật hiện trạng, kiểm tra độ chính xác bản đồ. Người dùng nên đọc để hiểu bản chất tools, nếu không quan tâm thì kéo xuống mục 2 để lấy link tải về.

1. Giới thiệu và mô tả về tools

Tools này được chia sẻ bởi Fb Nguyễn Nha Trang trên nhóm Bản đồ Lâm nghiệp (nguồn sưu tầm, không rõ tác giả). Thông tin từ tác giả: “Hệ thống lưu trữ được đặt tại Việt Nam. Bạn đang sử dụng bản Pro. Thời hạn sử dụng đến 01/12/2027 Rất vui được góp sức cùng ngành Lâm nghiệp”. Thông qua bài viết này, Bản đồ Lâm nghiệp xin được trân trọng cảm ơn sự đóng góp của tác giả cho người dùng nói chung và anh/chị/em Lâm nghiệp nói riêng. Cảm ơn bạn fb Nguyễn Nha Trang đã chia sẻ tools.

Giao diện tools sau khi được thêm vào Mapinfo

Lưu ý:

  • Để bản đồ và Google Earth khớp nhau bản phải sử dụng hệ tọa độ WGS84 hoặc VN2000 hội nhập. Nếu bạn đang dùng bản đồ ở hệ nội bộ thì hãy chuyển bản đồ về VN200 hội nhập để bản đồ khớp với Google Earth (sử dụng Tools nGeotools, tìm từ khóa nGeotools 2026 để lấy toosl trên trang bandolamnghiep.com và tìm từ khóa nGeotools Vn2000 hội nhập trên Youtube tìm video của Bản đồ Lâm nghiệp channel sẽ thấy hướng dẫn nói về tools này.

  • Ảnh vệ tinh Google Earth cho Mapinfo trong phiên bản này được hiểu là ảnh Google Earth tại 1 thời điểm, được tác giả tại xuống và chuyển lên 1 server và chia sẻ đường link server này với người dùng thông qua một tools mbx trong Mapinfo. Do vậy, thời điểm ảnh vệ tinh này không được cập nhật liên tục như Google Earth Pro. Còn riêng Google Earth thì thời gian cập nhật của ảnh phụ thuộc vào Google cung cấp. Do vậy, người dùng nên mở Google Earth Pro để xem thời điểm mới nhất có ảnh và đối chiếu với hình ảnh được cung cấp trên Mapinfo để xem thời điểm ảnh trên Google Earth Pro có khớp với ảnh đang xài trên Mapinfo hay không ?

Nếu tools này bị lỗi vui lòng tham khảo bài viết Nền vệ tinh Google Earth cho Mapinfo, QGIS (Lấy QGIS, save về Mapinfo). Nếu đơn vị có điều kiện thì nên mua vTools Mapinfo, công cụ này sẽ đảm bảo rằng bạn có nhiều nền vệ tinh hơn để sử dụng và không lo ngại việc công cụ này bị ngưng hoạt động, vì rất có thể server trong tools này bị sập bất kỳ lúc nào.

2. Link tải về và cài đặt Tools

Link tải tools lấy ảnh vệ tinh Google Earth cho Mapinfo tại đây

Xem hướng dẫn cài đặt tools bất kỳ cho Mapinfo tại đây

3. Sử dụng

Trên thanh Menu của Mapinfo, người dùng chọn 01. Google Earth 2021

Tên là như vậy, bản chất là gì thì mọi người đọc lại phần 1 (nếu chưa đọc).

Để xem bản đồ có khớp với nền Google Earth không ta để chế độ vùng xuyên thấu và đường viền màu vàng để dễ nhìn trên Mapinfo.

Muốn giữa nguyên màu của bản đồ cũ và thay đổi toàn bộ vùng dạng chỉ xem thì làm theo hướng dẫn dưới đây

Kích đúp (double click) vào vùng => Chọn none với pattern và màu vàng cho line. Khi tắt lớp này đi mở lại thì màu của bản đồ gốc vẫn giữ nguyên.

Lưu ý: Hệ tọa độ của bản đồ khi dùng nền Ảnh vệ tinh Google Earth cho Mapinfo thì chuyển thành wgs84.

Do vậy, anh em lưu ý nếu vẽ bản đồ dựa trên ảnh này thì nên tạo table với hệ quy chiếu mong muốn trước, rồi mở trồng lên đây và vẽ để đảm bảo sau này dữ liệu ở hệ mong muốn.

Video hướng dẫn chi tiết

Recommended For You

About the Author: Admin