Học Google Earth Engine miễn phí

Học Google Earth Engine cùng Bản đồ Lâm nghiệp

Bài viết này sẽ giới thiệu và cùng các bạn Học Google Earth Engine, nói đúng hơn là chúng ta cùng nhau học sửa code Google Earth Engine. Xin phép chia sẻ những gì mình đã học được và dịch lại theo ý hiểu của mình tới các bạn. Do năng lực có hạn, có thể dịch chưa đúng hoặc một số cụm từ không thể dịch sang tiếng Việt được mong các bạn thông cảm. BĐLN kính mong nhận được sự góp ý và tham gia cùng học của tất cả quý vị.

Chúng ta hãy cùng nhau gửi cảm ơn tới tác giả của tài liệu gốc (bản tiếng anh – xem bản gốc tại đây), tác giả Ujaval Gandhi

Nội dung của Học sửa code Google Earth Engine gồm 4 phần:

 • Module 1: Earth Engine cơ bản
 • Module 2: Earth Engine trung cấp
 • Module 3: Phân loại và phát hiện thay đổi
 • Module 4: Earth Engine Nâng cao

Bản quyền gốc của toàn bộ chương trình Học Google Earth Engine

The course material (text, images, presentation, videos) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The code (scripts, Jupyter notebooks) is licensed under the MIT License. For a copy, see https://opensource.org/licenses/MIT

You are free to use the material for any purpose – even commercially. The license requires you give appropriate credit to the original author as below.

Copyright © 2021 Ujaval Gandhi www.spatialthoughts.com


This course is offered as an instructor-led online class. Visit Spatial Thoughts to know details of upcoming sessions.

Mục lục của toàn bộ chương trình Học Google Earth Engine miễn phí sẽ được chia sẻ bao gồm

 1. Giới thiệu 1
 2. Cài đặt 1
  2.1. Đăng ký tài khoản GEE 1
  2.1.1. Giới thiệu về viễn thám 1
  2.1.2. Giới thiệu về Google Earth Engine 1
  2.1.3. Thực hiện các yêu cầu 2
  2.2. Nhận tài liệu khóa học 2
 3. Module 1: Earth Engine Cơ bản 2
  3.1. Chào thế giới (Hello World) 2
  3.1.1. Bài tập 3
  3.1.2. Kết quả 4
  3.1.3. Lưu công việc của bạn 4
  3.2. Làm việc với Image Collections 4
  3.2.1. Bài tập 4
  3.2.2. Kết quả 5
  3.3. Lọc Bộ sưu tập Hình ảnh (Filtering Image Collections) 5
  3.3.1. Bài tập – Exercise 7
  3.3.2. Kết quả 7
  3.4. Tạo Mosaics và Composites từ ImageCollections 8
  3.4.1. Bài tập – Exercise 8
  3.4.2. Kết quả – Exercise 9
  3.5. Làm việc với Bộ sưu tập tính năng – Working with Feature Collections 9
  3.5.1. Bài tập – Exercise 10
  3.5.2. Kết quả 10
  3.6. Thêm dữ liệu vào GEE – Importing Data 10
  3.6.1. Bài tập 11
  3.6.2. Kết quả 11
  3.7. Cắt ảnh – Clipping Images 11
  3.7.1. Bài tập 13
  3.8. Xuất dữ liệu – Exporting Data 14
  3.8.1. Bài tập 15
  3.8.2. Kết quả 15
  3.9. Bài tập – Assignment 1 16
  3.10. Kết quả 17
 4. Module 2: Earth Engine trung cấp – Intermediate 19
  4.1. Earth Engine Objects 19
  4.1.1. Bài tập 20
  4.1.2. Kết quả 21
  4.2. Tính toán chỉ số – Calculating Indices 22
  4.2.1. Bài tập 22
  4.2.2. Kết quả 23
  4.3. Tính toán trên bộ sưu tập ảnh Computation on ImageCollections 23
  4.3.1. Bài tập 24
  4.3.2. Kết quả 25
  4.4. Mặt nạ đám mây – Cloud Masking 26
  4.4.1. Bài tập 27
  4.4.2. Kết quả 27
  4.5. Hàm tổng hợp – Reducers 28
  4.5.1. Bài tập 29
  4.5.2. Bài tập 30
  4.6. Biểu đồ chuỗi thời gian – Time-Series Charts 30
  4.6.1. Bài tập 32
  4.6.2. Kết quả 32
  4.7. Bài tập – Assignment 2 33
 5. Module 3: Phân loại và phát hiện thay đổi – Supervised Classification and Change Detection 34
  5.1. Giới thiệu về máy học và phân loại có kiểm định 34
  5.2. Giới thiệu về phát hiện sự thay đổi 34
  5.3. Phân loại cơ bản 35
  5.3.1. Bài tập 36
  5.3.2. Kết quả 38
  5.4. Đánh giá độ chính xác 39
  5.5. Cải thiện phân loại 40
  5.6. Điều chỉnh tham số 43
  5.7. Xuất dữ liệu phân loại 45
  5.8. Tính diện tích – Calculating Area 48
  5.8.1. Bài tập 49
  5.9. Phân loại sự thay đổi 51
  5.9.1. Kết quả 53
  5.10. So sánh sau phân loại (Post-classification Comparison) 54
  5.10.1. Bài tập 56
 6. Module 4: Earth Engine Nâng cao 56
  6.1. Client vs. Server 56
  6.2. Xây dựng và xuất bản một App 57
  6.2.1. Bài tập 60
  6.3. Chia sẻ code và module 60
  6.3.1. Chia sẻ một đoạn code/lệnh đơn lẻ 60
  6.3.2. Sharing nhiều tập lệnh/scripts 60
  6.3.3. Chia sẻ code và lệnh xen kẽ 61
  6.3.4. Introduction to the Python API 62
  6.3.5. Biến 62
  6.3.6. Dòng lệnh liên tiếp 62
  6.3.7. Chức năng 63
  6.3.8. Hàm chức năng 63
  6.3.9. Chức năng nội dòng 64
  6.3.10. In giá trị/Printing Values 64
  6.3.11. Chuyển đổi tự động các tập lệnh 64
  6.4. Xuất bộ sưu tập ảnh 66
  6.4.1. Tạo một bộ sưu tập 66
  6.4.2. Xuất tất cả các ảnh 67
  6.4.3. Quản lý các tác vụ đang chạy và đang chờ chạy 68
 7. Bổ sung 68
  7.1. Phương pháp phân loại ảnh có kiểm định tiên tiến 68
  7.1.1. Kết quả phân loại sau xử lý 68
  7.1.2. Phương pháp phân tích thành phần chính (PCA)cvbnm,./ 70
  7.1.3. Tổ hợp đa thời gian cho phân loại mùa vụ cây trồng 72
  7.1.4. Tính toán diện tích cho các đối tượng trên ảnh 73
  7.2. Sử dụng giao diện mẫu 74
  7.2.1. Thêm chú giải 74
  7.2.2. Thêm đa chú giải 75
  7.2.3. Split Panel App Template 76
 8. Hướng dẫn một số dự án 77
  8.1. Sử dụng code 78
  8.2. Project 1: Giám sát hạn hán 78
  8.3. Project 2: Lập bản đồ ngập lụt 78
  8.4. Project 3: Trích xuất dữ liệu theo chuỗi thời gian 78
 9. Tài nguyên 78
 10. Nguồn tham khảo 78
 11. Bản quyền

Toàn bộ Video chia sẻ sửa code Google Earth Engine sẽ được phát trên Kênh Youtube.com/bandolamnghiep Playlist

Chúc các bạn Học Google Earth Engine vui vẻ và hiệu quả

Recommended For You

About the Author: Admin