FRMS 4.0 link tải về và tài liệu có liên quan

FRMS 4.0, phần mềm theo dõi diễn biến rừng đã được triển khai chính thức từ 20/10/2022, theo công văn số 433 của Cục Kiểm lâm.

Hiện tại trang của Cục Kiểm lâm đang tạm thời không truy cập được (Thời điểm kiểm tra ngày 20:40, 18/2/2023). Vậy để nhằm hỗ trợ cho các anh chị em quan tâm đến tài liệu liên quan đến Diễn biến rừng, chúng tôi cung cấp các đường link từ bài viết chính thức của Cục Kiểm lâm, đồng thời là Link dự phòng để các anh/chị tham khảo như sau:

1. FRMS Desktop 4.0 

1.1. Link tải phần mềm FRMS Desktop

Link Google Drive từ Trang của Cục Kiểm lâm

  • Phiên bản Chính thức: Xem tại đây Sử dụng để cập nhật số liệu diễn biến rừng chính thức.
  • Phiên bản Tập huấn. Xem tại đây. Bản này dùng để tập huấn, đồng bộ 2 chiều thoải mái mà không ảnh hưởng đến dữ liệu chính thức.

Link Dự phòng (Đây là link dự phòng do chúng tôi tải về và upload lên lại nhằm dự phòng, vui lòng cân nhắc khi sử dụng)

1.2. Link tài liệu hướng dẫn sử dụng FRMS desktop 4.0

Link Chính thức: Đang cập nhật

Link Dự phòng: Xem tại đây

1.3. Video tham khảo về FRMS Desktop

Video này là kinh nghiệm cá nhân, các phiên bản sau này đã thay đổi do vậy video có thể không còn phù hợp tại thời điểm bạn xem. Vui lòng cân nhắc và áp dụng phù hợp. Xem hơn 30 videos tại đây.

1.4. Xem thông tin các bản cập nhật của FRMS Desktop

Xem tại đây

 

2. FRMS Mobile

2.1 Phần mềm FRMS Mobile

2.2. Tài liệu FRMS Mobile

 

Recommended For You

About the Author: Admin