Bản đồ vị trí trụ sở các đơn vị Kiểm Lâm tại Việt nam

Một ý tưởng nhỏ nhằm tổng hợp vị trí toàn bộ các cơ quan Kểm lâm, các đơn vị có liên quan đến ngành lâm nghiệp

Pha 1: Đã xây dựng xong (Đang review bởi các thành viên)

Mời các thành viên đóng góp thêm thông tin tại đây. Xem hướng dẫn góp ý cho vị trí các văn phòng Kiểm lâm tại đây

Kết quả Pha 1 (Bản chưa chính thức)

Pha 2: Các vườn quốc gia, khu bảo tồn

Pha 3: Các đơn vị lâm nghiệp phân theo tỉnh

Pha 4: Các ban quản lý rừng phòng hộ

Pha 5: Các công ty Lâm nghiệp

Nếu thành viên muốn được hướng dẫn để làm được mô hình này sẽ bài bài hướng dẫn sớm !
Admin 01/3/2020

Recommended For You

About the Author: Admin