Cách khắc phục lệch dữ liệu đầu kỳ, lệch dữ liệu giữa các biểu trong FRMS 4.0

Các nguyên nhân và cách xử lý lệch dữ liệu trong FRMS 4.0 so với báo cáo FRMS 3.0.6 Lưu ý: Backup dữ liệu trước khi thực hiện. Tài liệu tham khảo... Read more »

Ghép ảnh Flycam bằng Agisoft Metashape

Ghép ảnh Flycam bằng Agisoft Metashape Professional (Video hướng dẫn ghép ảnh Flycam ở cuối bài viết) Bước 1: Gọi Workspace và Reference Nhìn xuống góc trái dưới xem đã có Workspace... Read more »

Forest GIS hướng dẫn cài đặt tools hỗ trợ cập nhật diễn biến rừng

Forest GIS hướng dẫn cài đặt tools hỗ trợ cập nhật diễn biến rừng Forest GIS năm 2023, đã phát hành phiên bản mới. Xin vui lòng xem bản mới tại đây... Read more »

Ảnh vệ tinh mới nhất 2022, hỗ trợ cập nhật diễn biến rừng

Ảnh vệ tinh mới nhất 2022, hỗ trợ cập nhật diễn biến rừng là một tool chạy trên môi trường Mapinfo Bản basic: Tool xem ảnh vệ tinh mới nhất 2021 Hỗ... Read more »

Vertical Mapper xây dựng mô hình 3D trên Mapinfo

Vertical Mapper là tools hỗ trợ xây dựng mô hình 3D trên Mapinfo Giới thiệu Hiện nay thì đã có nhiều phần mềm với các chức năng mạnh mẽ hỗ trợ việc... Read more »