Thông tin các bản cập nhật của FRMS Desktop 4.0

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.58 (ngày 25/02/2023) Các thay đổi, cập nhật: 1. Tối ưu Phần mềm và CSDL: – Tối ưu, nâng cao trải nghiệm người dùng. 2. Một... Read more »

FRMS 4.0 link tải về và tài liệu có liên quan

FRMS 4.0, phần mềm theo dõi diễn biến rừng đã được triển khai chính thức từ 20/10/2022, theo công văn số 433 của Cục Kiểm lâm. Hiện tại trang của Cục Kiểm... Read more »

Cách khắc phục lệch dữ liệu đầu kỳ, lệch dữ liệu giữa các biểu trong FRMS 4.0

Các nguyên nhân và cách xử lý lệch dữ liệu trong FRMS 4.0 so với báo cáo FRMS 3.0.6 Lưu ý: Backup dữ liệu trước khi thực hiện. Tài liệu tham khảo... Read more »

Ghép ảnh Flycam bằng Agisoft Metashape

Ghép ảnh Flycam bằng Agisoft Metashape Professional (Video hướng dẫn ghép ảnh Flycam ở cuối bài viết) Bước 1: Gọi Workspace và Reference Nhìn xuống góc trái dưới xem đã có Workspace... Read more »

Forest GIS hướng dẫn cài đặt tools hỗ trợ cập nhật diễn biến rừng

Forest GIS hướng dẫn cài đặt tools hỗ trợ cập nhật diễn biến rừng Forest GIS năm 2023, đã phát hành phiên bản mới. Xin vui lòng xem bản mới tại đây... Read more »