Ghép ảnh Flycam bằng Agisoft Metashape

Ghép ảnh Flycam bằng Agisoft Metashape Professional (Video hướng dẫn ghép ảnh Flycam ở cuối bài viết) Bước 1: Gọi Workspace và Reference Nhìn xuống góc trái dưới xem đã có Workspace... Read more »

Forest GIS hướng dẫn cài đặt tools hỗ trợ cập nhật diễn biến rừng

Forest GIS hướng dẫn cài đặt tools hỗ trợ cập nhật diễn biến rừng Với các đơn vị là công ty Lâm nghiệp, chi cục Kiểm lâm các tỉnh, chúng tôi khuyến... Read more »

Ảnh vệ tinh mới nhất 2022, hỗ trợ cập nhật diễn biến rừng

Ảnh vệ tinh mới nhất 2022, hỗ trợ cập nhật diễn biến rừng là một tool chạy trên môi trường Mapinfo Bản basic: Tool xem ảnh vệ tinh mới nhất 2021 Hỗ... Read more »

Vertical Mapper xây dựng mô hình 3D trên Mapinfo

Vertical Mapper là tools hỗ trợ xây dựng mô hình 3D trên Mapinfo Giới thiệu Hiện nay thì đã có nhiều phần mềm với các chức năng mạnh mẽ hỗ trợ việc... Read more »

Bảng giá ảnh Planet độ phân giải cao Khu vực Việt Nam

Bảng giá ảnh Planet cho khu vực Việt Nam Như quý vị đã biết từ ngày 5/9/2021, Planet đã cắt hoàn toàn dịch vụ miễn phí truy cập ảnh vệ tinh Planet... Read more »