Bảng giá ảnh Planet độ phân giải cao Khu vực Việt Nam

Bảng giá ảnh Planet cho khu vực Việt Nam

Như quý vị đã biết từ ngày 5/9/2021, Planet đã cắt hoàn toàn dịch vụ miễn phí truy cập ảnh vệ tinh Planet cho nghiên cứu. Có một phần cho các nhà phát triển, nhà nghiên cứu ở một cấp độ cao hơn vui lòng xem ở cuối bài viết. Chúng tôi xin chia sẻ bảng giá dịch vụ ảnh vệ tinh độ phân giải cao của Planet

STT Tần suất Visual Normalized Surface Reflectance
1 Quý 2,99 3,89
2 Tháng 4,99 6,49
3 Tuần 8,99 11,69

Đơn giá: $/Km2. Bảng giá dịch vụ ảnh vệ tinh Planet ưu đãi riêng của chúng tôi cho khu vực Việt Nam, vui lòng xem ở cuối bài viết.

  • Visual: Mọi người hiểu đơn giản là giống như ảnh mình vẫn đang xem mọi khi trên Google Earth hoặc Planet cũ. Hay còn gọi là ảnh tổ hợp màu tự nhiên, nó gần mới thực tế và quen thuộc với mỗi người.
  • Normalized Surface Reflectance: Nó được giải thích là kiểu ảnh gốc, bao gồm các kênh ảnh (band) để giúp mọi người thực hiện các tính toán các chỉ số NDVI, EVI, NDWI, …

Xem thêm Tool xem ảnh vệ tinh độ phân giải cao trên Mapinfo, hỗ trợ cập nhật diễn biến rừng tại đây.

Chúng tôi xin lấy 1 ví dụ để giải thích cho quý vị hiểu thêm về cách tính đơn giá này:

Ví dụ tỉnh Lai Châu: Diện tích 462.412 ha (4.624 km2), nếu lấy ảnh quý gần nhất thì x 2,99 $/km2, nếu tháng gần nhất thì x với 4,99 $/km2, nếu lấy tuần gần nhất thì nhân với 8,99 $/km2. Vậy, nếu tại thời điểm 24/9/2021, tỉnh Lai Châu muốn mua ảnh vệ tinh Planet thì đơn giá như sau

  • Ảnh quý gần nhất (Quý II): 13.826 $ (308 triệu đồng)
  • Ảnh tháng gần nhất (12-18/9/2021): 23.074 $ (514 triệu đồng)
  • Ảnh tuần gần nhất (12-18/9/2021): 41.571 $ (927 triệu đồng)

Đây là ảnh cho 1 thời điểm, nếu tuần khác, quý khác, tháng khác quý vị muốn dùng ảnh mới hơn thì tiếp tục chi khoản tiền nêu trên để tiếp tục sử dụng. Ngoài ra, nếu mua dữ liệu trong lịch sử thì nó sẽ có tính phí = thời điểm hiển tại + với 1 lượng $ nhất định.

Có 2 vấn đề chúng ta cần hiểu: Thứ nhất, đây giá tính cho thời điểm đang nói, nếu quý vị muốn lấy thêm các quý, tháng, tuần trong lịch sử thì phải mua thêm. Đơn giá sẽ có giảm. Chi tiết xem ở phần cuối. Vấn đề thứ 2, Nếu quý vị muốn mua hàng quý, hàng tháng, hàng tuần số tiền nêu trên x tới số quý, số tháng, số tuần, chứ không phải chúng ta mua 1 lần và dùng mãi mãi. Đơn giá này là đô la/km2 ($/km2), với khách hàng mua diện tích lớn và thường xuyên thì có thể liên hệ với sale của Planet để có giá ưu đãi hơn.

Tính toán sơ bộ Bảng giá ảnh Planet cho các tỉnh và toàn quốc Việt Nam.

Vùng
Toàn quốc
Diện tích có rừng Visual ($) Normalized Surface Reflectance ($)
Ha Km2 Quý Tháng Tuần Quý Tháng Tuần
14.677.215 146.772 438.849 732.393 1.319.482 570.944 952.551 1.715.766
Tây Bắc
Tổng 1.782.210 17.822 53.288 88.932 160.221 69.328 115.665 208.340
Lai Châu 462.412 4.624 13.826 23.074 41.571 17.988 30.011 54.056
Điện Biên 409.781 4.098 12.252 20.448 36.839 15.940 26.595 47.903
Sơn La 647.177 6.472 19.351 32.294 58.181 25.175 42.002 75.655
Hoà Bình 262.840 2.628 7.859 13.116 23.629 10.224 17.058 30.726
Đông Bắc
Tổng 3.949.249 39.492 118.083 197.068 355.037 153.626 256.306 461.667
Lào Cai 369.311 3.693 11.042 18.429 33.201 14.366 23.968 43.172
Yên Bái 463.342 4.633 13.854 23.121 41.654 18.024 30.071 54.165
Hà Giang 470.927 4.709 14.081 23.499 42.336 18.319 30.563 55.051
Tuyên Quang 425.365 4.254 12.718 21.226 38.240 16.547 27.606 49.725
Phú Thọ 170.531 1.705 5.099 8.509 15.331 6.634 11.067 19.935
Vĩnh Phúc 33.217 332 993 1.658 2.986 1.292 2.156 3.883
Cao Bằng 374.097 3.741 11.186 18.667 33.631 14.552 24.279 43.732
Bắc Kạn 372.665 3.727 11.143 18.596 33.503 14.497 24.186 43.565
Thái Nguyên 187.545 1.875 5.608 9.358 16.860 7.296 12.172 21.924
Quảng Ninh 370.144 3.701 11.067 18.470 33.276 14.399 24.022 43.270
Lạng Sơn 550.857 5.509 16.471 27.488 49.522 21.428 35.751 64.395
Bắc Giang 160.696 1.607 4.805 8.019 14.447 6.251 10.429 18.785
Bắc Ninh 552 5,52 17 28 50 21 36 65
Sông Hồng
Tổng 83.328 833 2.492 4.158 7.491 3.241 5.408 9.741
TP Hải Phòng 13.816 138 413 689 1.242 537 897 1.615
Hải Dương 8.982 90 269 448 807 349 583 1.050
Hưng Yên
TP Hà Nội 19.656 197 588 981 1.767 765 1.276 2.298
Hà Nam 5.636 56 169 281 507 219 366 659
Nam Định 3.092 31 92 154 278 120 201 361
Thái Bình 4.365 44 131 218 392 170 283 510
Ninh Bình 27.781 278 831 1.386 2.498 1.081 1.803 3.248
Bắc Trung Bộ
Tổng 3.126.704 31.267 93.488 156.023 281.091 121.629 202.923 365.512
Thanh Hóa 647.107 6.471 19.348 32.291 58.175 25.172 41.997 75.647
Nghệ An 1.000.875 10.009 29.926 49.944 89.979 38.934 64.957 117.002
Hà Tĩnh 333.040 3.330 9.958 16.619 29.940 12.955 21.614 38.932
Quảng Bình 588.582 5.886 17.599 29.370 52.914 22.896 38.199 68.805
Quảng Trị 245.816 2.458 7.350 12.266 22.099 9.562 15.953 28.736
T.Thiên Huế 311.284 3.113 9.307 15.533 27.984 12.109 20.202 36.389
Duyên Hải
Tổng 2.443.185 24.432 73.051 121.915 219.642 95.040 158.563 285.608
TP Đà Nẵng 63.288 633 1.892 3.158 5.690 2.462 4.107 7.398
Quảng Nam 683.034 6.830 20.423 34.083 61.405 26.570 44.329 79.847
Quảng Ngãi 332.288 3.323 9.935 16.581 29.873 12.926 21.565 38.844
Bình Định 379.448 3.794 11.345 18.934 34.112 14.761 24.626 44.357
Phú Yên 243.875 2.439 7.292 12.169 21.924 9.487 15.827 28.509
Khánh Hoà 243.854 2.439 7.291 12.168 21.922 9.486 15.826 28.507
Ninh Thuận 155.394 1.554 4.646 7.754 13.970 6.045 10.085 18.166
Bình Thuận 342.004 3.420 10.226 17.066 30.746 13.304 22.196 39.980
Tây Nguyên
Tổng 2.562.205 25.622 76.610 127.854 230.342 99.670 166.287 299.522
Kon Tum 621.025 6.210 18.569 30.989 55.830 24.158 40.305 72.598
Gia Lai 633.324 6.333 18.936 31.603 56.936 24.636 41.103 74.036
Lâm Đồng 538.741 5.387 16.108 26.883 48.433 20.957 34.964 62.979
Đăc Lăc 517.974 5.180 15.487 25.847 46.566 20.149 33.617 60.551
Đăk Nông 251.141 2.511 7.509 12.532 22.578 9.769 16.299 29.358
Đông Nam Bộ
Tổng 480.107 4.801 14.355 23.957 43.162 18.676 31.159 56.125
Đồng Nai 181.326 1.813 5.422 9.048 16.301 7.054 11.768 21.197
Bà Rịa V.Tàu 28.378 284 849 1.416 2.551 1.104 1.842 3.317
TP HCM 33.454 335 1.000 1.669 3.008 1.301 2.171 3.911
Bình Dương 9.933 99 297 496 893 386 645 1.161
Bình Phước 160.611 1.606 4.802 8.014 14.439 6.248 10.424 18.775
Tây Ninh 66.405 664 1.986 3.314 5.970 2.583 4.310 7.763
Tây Nam Bộ
Tổng 250.227 2.502 7.482 12.486 22.495 9.734 16.240 29.252
Long An 22.606 226 676 1.128 2.032 879 1.467 2.643
Đồng Tháp 6.168 62 184 308 555 240 400 721
Tiền Giang 2.595 26 78 129 233 101 168 303
Bến Tre 4.369 44 131 218 393 170 284 511
Vĩnh Long
Trà Vinh 9.178 92 274 458 825 357 596 1.073
TP Cần Thơ
Hậu Giang 3.558 36 106 178 320 138 231 416
Sóc Trăng 10.658 107 319 532 958 415 692 1.246
Bạc Liêu 4.788 48 143 239 430 186 311 560
An Giang 13.788 138 412 688 1.240 536 895 1.612
Kiên Giang 76.407 764 2.285 3.813 6.869 2.972 4.959 8.932
Cà Mau 96.112 961 2.874 4.796 8.640 3.739 6.238 11.235

Diện tích rừng dựa trên công bố Hiện trạng rừng năm 2020 được ban hành bởi Quyết định số 1558/QĐ-BNN-TCLN, ngày 13/4/2021 của Bộ NN&PTNT

Bảng giá ưu đãi mua ảnh vệ tinh Planet cho khu vực Việt Nam

Xem chi tiết tại đây

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ email: [email protected]

Thay lời cảm ơn, hãy đăng ký theo dõi chúng tôi để nhận thông tin mới, hạn chế inbox cho ban quản trị
Youtube Channel: Youtube.com/bandolamnghiep
Fanpage: Facebook.com/bandolamnghiep
Groups hỗ trợ: Facebook.com/groups/bandolamnghiep
Groups Kiểm lâm: Facebook.com/groups/kiemlamvietnam/
Webstite: bandolamnghiep.com
Email liên hệ công việc: [email protected]

Tặng admin ly cafe
Agribank: 1200209312996
MB Bank: 0296 7373 99999

Ủng hộ quỹ/Donate: https://bandolamnghiep.com/ung-ho-cho-ban-do-lam-nghiep/

Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng Việt Nam

Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Lai Châu
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Điện Biên
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Sơn La
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Hoà Bình

Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Lào Cai
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Yên Bái
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Hà Giang
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Tuyên Quang
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Phú Thọ
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Vĩnh Phúc
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Cao Bằng
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Bắc Kạn
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Thái Nguyên
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Quảng Ninh
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Lạng Sơn
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Bắc Giang
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Bắc Ninh

Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh TP Hải Phòng
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Hải Dương

Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh TP Hà Nội
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Hà Nam
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Nam Định
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Thái Bình
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Ninh Bình

Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Thanh Hóa
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Nghệ An
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Hà Tĩnh
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Quảng Bình
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Quảng Trị
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh T.Thiên Huế

Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh TP Đà Nẵng
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Quảng Nam
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Quảng Ngãi
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Bình Định
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Phú Yên
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Khánh Hoà
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Ninh Thuận
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Bình Thuận

Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Kon Tum
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Gia Lai
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Lâm Đồng
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Đăc Lăc
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Đăk Nông

Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Đồng Nai
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Bà Rịa V.Tàu
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh TP HCM
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Bình Dương
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Bình Phước
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Tây Ninh

Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Long An
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Đồng Tháp
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Tiền Giang
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Bến Tre

Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Trà Vinh

Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Hậu Giang
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Sóc Trăng
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Bạc Liêu
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh An Giang
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Kiên Giang
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Cà Mau

Recommended For You

About the Author: Admin