Chuyển bản đồ vào GPS, điện thoại Android hoặc iOS

Bước 1: Khởi động phần mềm mapinfo Bước 2: Mở bản đồ trên Global Mapper Global Mapper hỗ trợ hầu hết các định dạng của phần mềm GIS hiện tại Mapinfo (.tab), Microstation (.dgn), Esri (.shp), GeoJSON, GPX… Hãy đảm...

Tra cứu thông tin dữ liệu ảnh VNREDSat-1 của Việt Nam

Tra cứu thông tin dữ liệu ảnh VNREDSat-1 trên cơ sở dữ liệu viễn thám của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Năm 2013 dự án Vệ tinh nhỏ quan sát trái đất theo dõi tài...

Quyết định phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững

Chờ trong giây lát để ứng dụng load file về hoặc nhất reload document để làm mới trang. Cho phép tải về ở cuối trang [embeddoc url="https://bandolamnghiep.cdn.vccloud.vn/wp-content/uploads/2020/10/5B-QUYET-DINH-PHE-DUYET.pdf" download="all"] 1. Link tải về bản word đề cương xây dựng phương án...

Báo cáo thẩm định Phương án quản lý rừng bền vững

Chờ trong giây lát để ứng dụng load file về hoặc nhất reload document để làm mới trang. Cho phép tải về ở cuối trang [embeddoc url="https://bandolamnghiep.cdn.vccloud.vn/wp-content/uploads/2020/10/4B-BAO-CAO-THAM-DINH.pdf" download="all"] 1. Link tải về bản word đề cương xây dựng phương án...

Phương án quản lý rừng bền vững đã được phê duyệt

Xin gửi đến quý vị tham khảo Phương án quản lý rừng bền vững đã được phê duyệt của công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Nam Tây Nguyên. Tài liệu được chia sẻ bởi một thành viên trong groups Bản...