Công bố hiện trạng rừng toàn quốc 2019

Quyết định số  1423 /QĐ-BNN-TCLN Công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2019 Điều 1. Công bố hiện trạng rừng toàn quốc đến ngày 31/12/2019 như sau: 1.... Read more »

Geomitech 2023 – Tool tạo khung trên Mapinfo

Link tải tools Geomitech đến 2023 từ tác giả Tải về tại đây Read more »

Thêm địa điểm trên My maps

Thêm 1 địa điểm vào My Maps Đường dẫn Vào My Maps: Công ty Lâm Nghiệp tại đây Trường hợp 1: Địa điểm đã có sẵn trên Google Maps... Read more »

Tô màu hiện trạng rừng trên QGIS 93 LĐLR

Tô màu hiện trạng rừng trên QGIS (92 mã loại đất loại rừng) Tải style về tại đây rồi giải nén ở Desktop Bước 1: Chọn vào 1 lớp... Read more »

Vị trí trụ sở các Vườn quốc gia, Khu BTTN, Ban QLRPH

Phase 2: Vị trí trụ sở các Vườn quốc Gia, vị trí các khu bảo tồn thiên nhiên, ban quản lý rừng phòng hộ tại Việt Nam Mở bảng... Read more »