Cách khắc phục lệch dữ liệu đầu kỳ, lệch dữ liệu giữa các biểu trong FRMS 4.0

Các nguyên nhân và cách xử lý lệch dữ liệu trong FRMS 4.0 so với báo cáo FRMS 3.0.6 Lưu ý: Backup dữ liệu trước khi thực hiện. Tài liệu tham khảo... Read more »

Học làm bản đồ trên MapInfo online, miễn phí học thử

Học làm bản đồ trên MapInfo online, miễn phí học thử Giới thiệu Khóa học làm bản đồ trên MapInfo MapInfo nền tảng không xa lạ với bất kỳ ai trong lĩnh... Read more »

Ghép ảnh Flycam bằng Agisoft Metashape

Ghép ảnh Flycam bằng Agisoft Metashape Professional (Video hướng dẫn ghép ảnh Flycam ở cuối bài viết) Bước 1: Gọi Workspace và Reference Nhìn xuống góc trái dưới xem đã có Workspace... Read more »

Vườn Quốc gia Yok Don, tỉnh Đắk Lắk

VƯỜN QUỐC GIA YOK DON THÔNG TIN CHUNG Vị trí địa lý 12°45’ – 13°10’ Vĩ độ Bắc 107°29’ – 107°48 Kinh độ Đông Xem vị trí trên Google Maps Diện tích... Read more »

Vườn Quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định

VƯỜN QUỐC GIA XUÂN THỦY THÔNG TIN CHUNG Vị trí địa lý 11°47’27”-11°59’20” Vĩ độ Bắc 107°53’10”-108°6’32” Kinh độ Đông Xem vị trí trên Google Maps Diện tích Tổng diện tích: 7.100... Read more »