Google Earth cho Mapinfo miễn phí vĩnh viễn

Google Earth cho Mapinfo miễn phí vĩnh viễn Tools này do một thành viên của Bản đồ Lâm nghiệp đã ẩn danh gửi tặng các thành viên. Tải về Link tải về... Read more »

Hiện trạng rừng năm 2020

Hiện trạng rừng năm 2020 được ban hành bởi Quyết định số 1558/QĐ-BNN-TCLN, ngày 13/4/2021 của Bộ NN&PTNT Điều 1. Công bố hiện trạng rừng toàn quốc đến ngày 31/12/2020 như sau:... Read more »

Ảnh vệ tinh Google Earth cho Mapinfo 2021 – 2027

Ảnh vệ tinh Google Earth cho Mapinfo 2021 – 2027 Ảnh vệ tinh Google Earth cho Mapinfo là mối quan tâm của khá nhiều người làm kỹ thuật. Việc đối chiếu dữ... Read more »

Sửa lỗi font tiếng việt trong bảng dữ liệu Mapinfo

Sửa lỗi font tiếng việt trong bảng dữ liệu Mapinfo Mapinfo chúng ta thường dùng phổ biến hiện nay là bản 32 bit, bản này chưa nhận Font Unicode do vậy từ... Read more »

Chuyển font chữ và hệ chiếu dữ liệu GIS bằng FME

Chuyển font chữ trên dữ liệu GIS và hệ chiếu trên dữ liệu GIS Hướng dẫn chung: Sử dụng FME với transformer VnFontConverter. Transformer do tác giả Lion Phạm đẩy lên FME... Read more »