Video biên tập bản đồ DVMTR full

Đây là seri gồm 5 phần hướng dẫn các bạn biên tập cơ bản nhất về biên tập bản đồ. Trường hợp này, biên tập bản đồ DVMTR dựa trên bản đồ đã có sẵn. Phần 1: Giới thiệu các...

Cẩm nang ngành lâm nghiệp đầy đủ 32 chương

Cẩm nang Ngành Lâm nghiệp là một công cụ vận hành Chương trình Hỗ trợ Ngành Lâm nghiệp và Đối tác (FSSP&P) . Cho đến nay, sau ba năm thực hiện, Bộ Nông nghiệp và PTNT, với sự hỗ trợ...

3 bước để lấy giá trị XY cho điểm, tâm vùng trong QGIS

Lấy giá trị kinh độ, vỹ độ XY cho điểm hoặc tâm vùng trong cơ sở dữ liệu QGIS Bước 1: Xác định hệ tọa độ của lớp bản đồ. Hãy chắc chắn rằng lớp bản đồ đang ở hệ...

Ý nghĩa trường thông tin trong cập nhật diễn biến rừng

Giải thích ý nghĩa của các trường thông tin trong Phần mềm cập nhật diễn biến rừng (Đây là Phụ lục 2, trong tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm cập nhật diễn biến rừng). Bản đồ Lâm nghiệp...

nGeotool 2026 Công cụ chuyển hệ tọa độ Vn2000 nội bộ và hội nhập

nGeotool công cụ chuyên dùng để chuyển giữa hệ tọa độ VN2000 nội bộ và hội nhập nhanh chóng. Chắc hẳn một số anh em đang tuy tìm công cụ nGeotool 2021 do phiên bản 2020 đã hết hạn. Xin...