Bản đồ vị trí trụ sở các đơn vị Kiểm Lâm tại Việt nam

Một ý tưởng nhỏ nhằm tổng hợp vị trí toàn bộ các cơ quan Kểm lâm, các đơn vị có liên quan đến ngành lâm nghiệp Pha 1: Đã... Read more »

Hướng dẫn góp ý vị trí trên Google Maps bị sai

Hướng dẫn góp ý cho bản đồ vị trí trụ sở các đơn vị Kiểm lâm Bước 1: Chọn vào đây để truy cập vào đường dẫn góp ý... Read more »

Toàn bộ dữ liệu DEM Việt Nam

Dữ liệu mô hình số độ cao độ phân giải 30 m. Nguồn từ NASA Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) Version 3.0 Trong bài viết này sẽ tổng hợp... Read more »

Lưới ảnh VNREDSat-1 Việt Nam

Lưới ảnh VNREDSat-1 cho Việt Nam Hệ thống vệ tinh VNREDSat-1 là hệ thống vệ tinh quan sát Trái đất hoàn chỉnh đầu tiên của Việt Nam, hoạt động... Read more »

Giá ảnh viễn thám ở Việt Nam

Giá thành ảnh viễn thám ở Việt Nam Ảnh viễn thám đã trở nên quen thuộc với rất nhiều người sử dụng trong mọi lĩnh vực và đang trở... Read more »