Ảnh vệ tinh mới nhất 2022, hỗ trợ cập nhật diễn biến rừng

Ảnh vệ tinh mới nhất 2022, hỗ trợ cập nhật diễn biến rừng là một tool chạy trên môi trường Mapinfo Bản basic: Tool xem ảnh vệ tinh mới nhất 2021 Hỗ... Read more »

Vertical Mapper xây dựng mô hình 3D trên Mapinfo

Vertical Mapper là tools hỗ trợ xây dựng mô hình 3D trên Mapinfo Giới thiệu Hiện nay thì đã có nhiều phần mềm với các chức năng mạnh mẽ hỗ trợ việc... Read more »

Bảng giá ảnh Planet độ phân giải cao Khu vực Việt Nam

Bảng giá ảnh Planet cho khu vực Việt Nam Như quý vị đã biết từ ngày 5/9/2021, Planet đã cắt hoàn toàn dịch vụ miễn phí truy cập ảnh vệ tinh Planet... Read more »

Khu dự trữ sinh quyển thế giới thứ 10 và 11 tại Việt Nam

Khu dữ trữ sinh quyển thế giới thứ 10 và 11 tại Việt Nam cập nhật 2021 Tính đến 15/9/2021, Việt Nam đã có 11 Khu dự trữ sinh quyển được UNESCO... Read more »

Hướng dẫn sử dụng flycam theo dõi, giám sát rừng

Hướng dẫn sử dụng flycam phục vụ theo dõi, giám sát rừng Tài liệu hướng dẫn điều khiển flycam này bản quyền thuộc Dự án SNRM/JICA. Chi tiết quý vị có thể... Read more »