Sửa lỗi geometry QGIS – Sửa lỗi đối tượng hình học QGIS

Sửa lỗi geometry QGIS – Sửa lỗi đối tượng hình học QGIS Chắc hẳn trong quá trình biên tập bất kỳ loại bản đồ trên nền tảng phần mềm GIS nào thì... Read more »

Nắn ảnh có tọa độ, nắn ảnh không có tọa độ trên QGIS

Nắn ảnh có tọa độ, nắn ảnh không có tọa độ trên QGIS Chuẩn bị: Đã thực hiện cái đặt QGIS theo đúng hướng dẫn với bộ style đầy đủ. Nếu chưa... Read more »

Bản đồ Việt Nam và thu nhỏ trên Bản đồ thế giới

Bản đồ Việt Nam và thu nhỏ trên Bản đồ thế giới Trong hướng dẫn này sẽ chia sẻ cho bạn cách tạo Bản đồ Việt Nam dựa trên các nguồn dữ... Read more »

Cài đặt QGIS đầy đủ bộ ký hiệu ảnh vệ tinh google planet

Cài đặt QGIS đầy đủ phần mềm bộ ký hiệu các lớp nền vệ tinh google planet Trong bài hướng dẫn này sẽ hướng dẫn để mọi người có thể cài đặt... Read more »
Map Description automatically generated

Google Earth cho ArcGIS vĩnh viễn

Google Earth cho ArcGIS vĩnh viễn Tools này do một thành viên của Bản đồ Lâm nghiệp đã ẩn danh gửi tặng các thành viên. Tải về Link dự phòng từ Bản đồ Lâm... Read more »