Tools Mapinfo – Tools phím tắt (i) info trong Mapinfo – Code tools mapinfo

Link tải tools Shortcut

Code

Include “MapBasic.def”

Include “Menu.def”

Declare Sub Main

Declare Sub close ‘************************************************************************

Sub Main ‘************************************************************************

Create Menu “Shortcut Keys” As “Selector…\tQ/Wq” Calling M_TOOLS_SELECTOR, “Grabber…\tP/Wp” Calling M_TOOLS_RECENTER, “Info…\tI/Wi” Calling M_TOOLS_PNT_QUERY, “Reshape…\tR/Wr” Calling M_EDIT_RESHAPE, “(-“, “Add Node…\tA/Wa” Calling 1723, “View Entire Layer” calling 807, “(-“, “Exit” Calling close Alter Menu “Tools” Add “Shortcut Keys” as “Shortcut Keys”

End Sub ‘************************************************************************

Sub close ‘************************************************************************

Alter Menu “Tools” Remove “Mapper Shortcut” Terminate Application “Shortcut.MBX” End Sub

Nguồn: http://communitydownloads.pbinsight.com

 

Code by Pro Nguyễn Vĩnh Phú

Include “Menu.def”
Declare Sub Main
Declare Sub close
Sub Main
Create Menu
“Shortcut Keys” As
“Mui ten…\tQ/W#q” Calling M_TOOLS_SELECTOR,
“Ban tay…\tP/Wp” Calling 1717,
“thong tin …\tI/Wi” Calling M_TOOLS_PNT_QUERY,
“Reshape…\tR/Wr” Calling M_EDIT_RESHAPE,
“(-“, “Add Node…\tA/Wa” Calling M_TOOLS_ADD_NODE,
“View Entire Layer” calling 807,
“(-“,
“Exit” Calling close
Alter Menu “Tools” Add “Shortcut Keys” as “Shortcut Keys”
End Sub
Sub close
Alter Menu “Tools” Remove “Shortcut Keys” Terminate Application “bai2.MBX”
End Sub

Recommended For You

About the Author: Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.