Sửa lỗi font tiếng việt trong bảng dữ liệu Mapinfo

Sửa lỗi font tiếng việt trong bảng dữ liệu Mapinfo Mapinfo chúng ta thường dùng phổ biến hiện nay là bản 32 bit, bản này chưa nhận Font Unicode do vậy từ... Read more »

nGeotool 2026 Công cụ chuyển hệ tọa độ Vn2000 nội bộ và hội nhập

nGeotool công cụ chuyên dùng để chuyển giữa hệ tọa độ VN2000 nội bộ và hội nhập nhanh chóng. Chắc hẳn một số anh em đang tuy tìm công cụ nGeotool 2021... Read more »

Geomitech 2023 – Tool tạo khung trên Mapinfo

Link tải tools Geomitech đến 2023 từ tác giả Tải về tại đây Read more »

Forest Tools 2021 – Tools Mapinfo 35 tính năng biên tập

Forest Tools 2021 – Giới thiệu Ngày nay với sự phát triển của lĩnh vực công nghệ thông tin, ngành lâm nghiệp cũng từng bước hiện đại hóa và các tools ra... Read more »

Tools Mapinfo – Tools nối điểm thành đường

Tools sẽ dựa trên thứ tự của điểm được đưa vào mà nối thành đường, có thể xóa đường nếu muốn Link tải tools. Nguồn sưu tầm tại cộng đồng mapinfo tools Read more »