vTools cập nhật phiên bản 2.0 với tính năng lưu trữ offline quan trọng

Cập nhật ứng dụng vTools, phiên bản 2.0.0 tải về tại đây Phiên bản mới của vTools đã chính thức được phát hành với những tính năng bổ sung và thay đổi... Read more »

Tools Mapinfo – Forest Tools bộ công cụ 22 tính năng cần thiết nhất cho Mapinfo

Giới thiệu Như đã công bố trên groups Facebook.com/groups/bandolamnghiep, Groups do admin đứng ra mua bản quyền của tools và được sự đồng ý của tác giả, từ tools số 11 trở... Read more »

Tools Mapinfo – Tools phím tắt (i) info trong Mapinfo – Code tools mapinfo

Link tải tools Shortcut Code Include “MapBasic.def” Include “Menu.def” Declare Sub Main Declare Sub close ‘************************************************************************ Sub Main ‘************************************************************************ Create Menu “Shortcut Keys” As “Selector…\tQ/Wq” Calling M_TOOLS_SELECTOR, “Grabber…\tP/Wp” Calling M_TOOLS_RECENTER, “Info…\tI/Wi” Calling M_TOOLS_PNT_QUERY,... Read more »

Video hướng dẫn học Mapbasic cơ bản – Hướng dẫn lập trình mapbasic by Nguyễn Phú – Hướng dẫn viết tools mapinfo

Video hướng dẫn học Mapbasic cơ bản – Hướng dẫn lập trình mapbasic by Nguyễn Phú – Hướng dẫn viết tools mapinfo Read more »

Tools Mapinfo – Tools biên tập bản đồ trong 2 phút

Tính năng hỗ trợ trên tools biên tập bản đồ: - Chọn khổ giấy, cắt, vẽ khung lưới, biên tập bản đồ. - Chuyển đổi dữ liệu từ máy GPS vào Mapinfo. - Chuyển đổi... Read more »