Tools Mapinfo – Forest Tools bộ công cụ 22 tính năng cần thiết nhất cho Mapinfo

Giới thiệu Như đã công bố trên groups Facebook.com/groups/bandolamnghiep, Groups do admin đứng ra mua bản quyền của tools và được sự đồng ý của tác giả, từ tools số 11 trở đi Admin được đại diện bán với mức...

Tools Mapinfo – Tools phím tắt (i) info trong Mapinfo – Code tools mapinfo

Link tải tools Shortcut Code Include "MapBasic.def" Include "Menu.def" Declare Sub Main Declare Sub close '************************************************************************ Sub Main '************************************************************************ Create Menu "Shortcut Keys" As "Selector...\tQ/Wq" Calling M_TOOLS_SELECTOR, "Grabber...\tP/Wp" Calling M_TOOLS_RECENTER, "Info...\tI/Wi" Calling M_TOOLS_PNT_QUERY, "Reshape...\tR/Wr" Calling M_EDIT_RESHAPE, "(-", "Add Node...\tA/Wa" Calling 1723,...

Video hướng dẫn học Mapbasic cơ bản – Hướng dẫn lập trình mapbasic by Nguyễn Phú – Hướng dẫn viết tools mapinfo

Video hướng dẫn học Mapbasic cơ bản - Hướng dẫn lập trình mapbasic by Nguyễn Phú - Hướng dẫn viết tools mapinfo [embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PL-qOFaLxsEOfp-qsY-NPscSM2cwy4wJAB&layout=gallery[/embedyt]