Toàn bộ dữ liệu DEM Việt Nam

Dữ liệu mô hình số độ cao độ phân giải 30 m. Nguồn từ NASA Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) Version 3.0 Trong bài viết này sẽ tổng hợp... Read more »

Lưới ảnh VNREDSat-1 Việt Nam

Lưới ảnh VNREDSat-1 cho Việt Nam Hệ thống vệ tinh VNREDSat-1 là hệ thống vệ tinh quan sát Trái đất hoàn chỉnh đầu tiên của Việt Nam, hoạt động... Read more »

Giá ảnh viễn thám ở Việt Nam

Giá thành ảnh viễn thám ở Việt Nam Ảnh viễn thám đã trở nên quen thuộc với rất nhiều người sử dụng trong mọi lĩnh vực và đang trở... Read more »

Hướng dẫn phân loại ảnh theo hướng đối tượng

Phân loại ảnh theo phương pháp hướng đối tượng Khái niệm về phân loại hướng đối tượng Các phương pháp phân loại truyền thống dựa trên giá trị độ... Read more »

Giải đoán ảnh vệ tinh, xây dựng khóa giải đoán ảnh vệ tinh

Giải đoán ảnh 1 Khái niệm chung Giải đoán ảnh bằng mắt là sử dụng mắt người cùng với trí tuệ để tách chiết các thông tin từ tư... Read more »