Hướng dẫn tải ảnh Planet miễn phí từ QGIS

Video will be coming soon 1. Đăng ký tài khoản Có 2 cách tạo tài khoản với Planet Tạo tài khoản cá nhân: Dùng email bình thường như gmail, yahoo,... Tài khoản dùng thử 14 ngày hoặc mua tài khoản...

Toàn bộ dữ liệu DEM Việt Nam

Dữ liệu mô hình số độ cao độ phân giải 30 m. Nguồn từ NASA Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) Version 3.0 Trong bài viết này sẽ tổng hợp toàn bộ dữ liệu DEM của các tỉnh ở Việt Nam...

Lưới ảnh VNREDSat-1 Việt Nam

Lưới ảnh VNREDSat-1 cho Việt Nam Hệ thống vệ tinh VNREDSat-1 là hệ thống vệ tinh quan sát Trái đất hoàn chỉnh đầu tiên của Việt Nam, hoạt động trên quỹ đạo đồng bộ mặt trời (Sun Synchronous Orbit –...

Giá ảnh viễn thám ở Việt Nam

Giá thành ảnh viễn thám ở Việt Nam Ảnh viễn thám đã trở nên quen thuộc với rất nhiều người sử dụng trong mọi lĩnh vực và đang trở thành nguồn dữ liệu quan trọng, là đầu vào cho rất...

Hướng dẫn phân loại ảnh theo hướng đối tượng

Phân loại ảnh theo phương pháp hướng đối tượng Khái niệm về phân loại hướng đối tượng Các phương pháp phân loại truyền thống dựa trên giá trị độ xám của từng điểm ảnh cho kết quả là các điểm...