Giá ảnh viễn thám ở Việt Nam

Giá thành ảnh viễn thám ở Việt Nam Ảnh viễn thám đã trở nên quen thuộc với rất nhiều người sử dụng trong mọi lĩnh vực và đang trở thành nguồn dữ... Read more »

Hướng dẫn phân loại ảnh theo hướng đối tượng

Phân loại ảnh theo phương pháp hướng đối tượng Khái niệm về phân loại hướng đối tượng Các phương pháp phân loại truyền thống dựa trên giá trị độ xám của từng... Read more »

Giải đoán ảnh vệ tinh, xây dựng khóa giải đoán ảnh vệ tinh

Giải đoán ảnh 1 Khái niệm chung Giải đoán ảnh bằng mắt là sử dụng mắt người cùng với trí tuệ để tách chiết các thông tin từ tư liệu viễn thám... Read more »

Tăng cường chất lượng ảnh vệ tinh

Tăng cường chất lượng ảnh 1 Khái niệm về tăng cường chất lượng ảnh Tăng cường chất lượng ảnh là thao tác chuyển đổi nhằm tăng tính dễ đọc, dễ hiểu của... Read more »

Chuyển hệ tọa độ của ảnh vệ tinh về hệ tọa độ của bản đồ

Chuyển hệ tọa độ của dữ liệu ảnh về hệ tọa độ của bản đồ 1 Chuẩn bị dữ liệu Dữ liệu được sử dụng trong khóa tập huấn này là dữ... Read more »