Giải đoán ảnh vệ tinh, xây dựng khóa giải đoán ảnh vệ tinh

Giải đoán ảnh 1 Khái niệm chung Giải đoán ảnh bằng mắt là sử dụng mắt người cùng với trí tuệ để tách chiết các thông tin từ tư liệu viễn thám dạng hình ảnh. Nó là quá trình thu...

Tăng cường chất lượng ảnh vệ tinh

Tăng cường chất lượng ảnh 1 Khái niệm về tăng cường chất lượng ảnh Tăng cường chất lượng ảnh là thao tác chuyển đổi nhằm tăng tính dễ đọc, dễ hiểu của ảnh cho người giải đoán, nâng cao khả...

Chuyển hệ tọa độ của ảnh vệ tinh về hệ tọa độ của bản đồ

Chuyển hệ tọa độ của dữ liệu ảnh về hệ tọa độ của bản đồ 1 Chuẩn bị dữ liệu Dữ liệu được sử dụng trong khóa tập huấn này là dữ liệu ảnh Sentinel-2. Khu vực được lựa chọn...

Hướng dẫn tải về ảnh Sentinel 2 miễn phí

Hướng dẫn tải ảnh Sentinel - 2 1 Giới thiệu về dữ liệu ảnh Sentinel-2 1.1 Giới thiệu chung Đây là vệ tinh quan sát Trái đất được cơ quan hàng không vũ trụ châu Âu phát triển, và là...

Hướng dẫn tải về ảnh Landsat 8 mới nhất

Tải xuống dữ liệu ảnh Landsat-8 1 Giới thiệu về dữ liệu ảnh Landsat-8 1.1 Giới thiệu chung Vệ tinh thế hệ thứ 8 – Landsat 8 đã được Mỹ phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 11/02/2013 với...