Tăng cường chất lượng ảnh vệ tinh

Tăng cường chất lượng ảnh 1 Khái niệm về tăng cường chất lượng ảnh Tăng cường chất lượng ảnh là thao tác chuyển đổi nhằm tăng tính dễ đọc,... Read more »

Chuyển hệ tọa độ của ảnh vệ tinh về hệ tọa độ của bản đồ

Chuyển hệ tọa độ của dữ liệu ảnh về hệ tọa độ của bản đồ 1 Chuẩn bị dữ liệu Dữ liệu được sử dụng trong khóa tập huấn... Read more »

Hướng dẫn tải về ảnh Sentinel 2 miễn phí

Hướng dẫn tải ảnh Sentinel – 2 1 Giới thiệu về dữ liệu ảnh Sentinel-2 1.1 Giới thiệu chung Đây là vệ tinh quan sát Trái đất được cơ... Read more »

Hướng dẫn tải về ảnh Landsat 8 mới nhất

Tải xuống dữ liệu ảnh Landsat-8 1 Giới thiệu về dữ liệu ảnh Landsat-8 1.1 Giới thiệu chung Vệ tinh thế hệ thứ 8 – Landsat 8 đã được... Read more »

Ứng dụng ảnh viễn thám

Ứng dụng của tư liệu ảnh viễn thám/ứng dụng ảnh viễn thám 1 Ứng dụng ảnh viễn thám trong nghiên cứu địa chất Vì khả năng nhận được những... Read more »