Hướng dẫn tải về ảnh Sentinel 2 miễn phí

Hướng dẫn tải ảnh Sentinel – 2 1 Giới thiệu về dữ liệu ảnh Sentinel-2 1.1 Giới thiệu chung Đây là vệ tinh quan sát Trái đất được cơ quan hàng không... Read more »

Hướng dẫn tải về ảnh Landsat 8 mới nhất

Tải xuống dữ liệu ảnh Landsat-8 1 Giới thiệu về dữ liệu ảnh Landsat-8 1.1 Giới thiệu chung Vệ tinh thế hệ thứ 8 – Landsat 8 đã được Mỹ phóng thành... Read more »
dpgbx

Ứng dụng ảnh viễn thám

Ứng dụng của tư liệu ảnh viễn thám/ứng dụng ảnh viễn thám 1 Ứng dụng ảnh viễn thám trong nghiên cứu địa chất Vì khả năng nhận được những hình ảnh với... Read more »
nguyenlyvt

Khái niệm về viễn thám

1 Khái niệm và cơ sở khoa học của viễn thám 1.1 Khái niệm Viễn thám là khoa học nghiên cứu các phương pháp thu thập, đo lường và phân tích thông... Read more »