File excel tất các các xã, huyện, tỉnh thành phố ở Việt Nam 2021

Cập nhật đến tháng 3 năm 2019 có Việt Nam có 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, hơn 700 quận, huyện và hơn 11 ngàn xã phường thị trấn Read more »

Quy định trình bày và thể hiện nội dung Bản đồ quy hoạch lâm nghiệp

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 11566:2016 (Tải về file word) BẢN ĐỒ QUY HOẠCH LÂM NGHIỆP – QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY VÀ THỂ HIỆN NỘI DUNG Forestry planning map – Rules for the... Read more »

Quy định về trình bày và thể hiện nội dung Bản đồ hiện trạng rừng

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM: TCVN 11565:2016 (Tải về file word) BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG RỪNG – QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH BÀY VÀ THỂ HIỆN NỘI DUNG Forest status map – Rules for structure... Read more »

Quyết định phê duyệt kết quả kiểm kê rừng các tỉnh ở Việt Nam

Quyết định phê duyệt kết quả kiểm kê rừng các tỉnh tại Việt Nam STT Tên Tỉnh Link tải về 1 Quyết định phê duyệt kết quả kiểm kê rừng tỉnh An... Read more »