Khu bảo tồn tại Việt Nam danh sách và bản đồ

Khu bảo tồn tại Việt Nam thường bao gồm các loại: Khu bảo tồn thiên nhiên, Khu bảo tồn loài và sinh cảnh, Khu bảo tồn đất ngập nước (Tiếng Anh thường gọi chung là Nature Reserve)

TT Tên Tỉnh Thành lập Diện tích Ghi chú
1 Khu BTTN Bình Châu – Phước Bửu Bà Rịa – Vũng Tàu NA NA Quyết định số 194/CT ngày 9 tháng 8 năm 1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
2 Khu DTTN Ấp Canh Điền Bạc Liêu NA NA Bài viết Khu bảo tồn tại Việt Nam chưa cập nhật nội dung này
3 Khu BTTN Tây Yên Tử Bắc Giang 2002 13023 Quyết định số 117/QĐ-UB ngày 22 tháng 7 năm 2002 của UBND tỉnh Bắc Giang
4 Khu BTTN Kim Hỷ Bắc Kạn 2003 14772 Quyết định 1804/QĐ-UB, ngày 01/9/2003 của UBND tỉnh Bắc Kạn
5 Khu BTTN Nam Xuân Lạc Bắc Kạn 2004 1788 Quyết định số 342/QĐ-UB ngày 17/3/2004 của UBND tỉnh Bắc Kạn
6 Khu BTTN Thạch Phú Bến Tre 1998 8825 Quyết định số 1026/QĐ-TTg ngày 13/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ
7 Khu BTTN An Toàn Bình Định 2013 22450 Quyết định 580/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
8 Khu BTTN Núi Ông Bình Thuận 1992 24355 Quyết định số 14/TTg ngày 19/10/1992
9 Khu BTTN Tà Kóu Bình Thuận 1996 11886 Quyết định số 791/TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 26/10/1996
10 Khu BTL và SC Vượn Cao Vít Cao Bằng 2006 1656 Quyết định thành lập số 2536/QĐ-UBND ngày 15/11/2006
11 Khu BTTN Sơn Trà Đà Nẵng 1977 4439 Quyết định số 41/TTG ngày 24/1/1977
12 Khu BTTN Bà Nà – Núi Chúa Đà Nẵng NA NA Bài viết Khu bảo tồn tại Việt Nam chưa cập nhật nội dung này
13 Khu BTTN Nam Kar Đắk Lắk 1991 21912 Quyết định số 182/1991/QĐ-KL ngày 13 tháng 5 năm 1991
14 Khu BTTN Ea Sô Đắk Lắk 2000 22000 Bài viết Khu bảo tồn tại Việt Nam chưa cập nhật nội dung này
15 Khu BT Loài và SC Thông nước Đắk Lắk NA NA Bài viết Khu bảo tồn tại Việt Nam chưa cập nhật nội dung này
16 Khu BTTN Nậm Nung Đắk Nông 1986 10849 Quyết định 194/CT, ngày 9/8/1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
17 Khu BTTN Mường Nhé Điện Biên 1976 45581 Quyết định số 64/QĐ-TKNN ngày 8/7/1976
18 Khu BTTN Văn hóa Đồng Nai Đồng Nai 2004 100303 Bài viết Khu bảo tồn tại Việt Nam chưa cập nhật nội dung này
19 Khu BTTN Kon Chư Răng Gia Lai 1986 15900 Quyết định số 194/CT, ngày 9/8/1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
20 Khu BTTN Bắc Mê Hà Giang 1994 15240 Quyết định số 143/QĐ-UB ngày 22/04/1994 của UBND tỉnh Hà Giang
21 Khu BTTN Phong Quang Hà Giang 1998 8908 Quyết định số 59/UB-QĐ ngày 17/01/1998 của UBND tỉnh Hà Giang
22 Khu BTTN Bát Đại Sơn Hà Giang 2000 7327 Quyết định số 2601/QĐ-UB ngày 06/10/2000 của UBND tỉnh Hà Giang
23 Khu BTTN Tây Côn Lĩnh Hà Giang 2002 20580 Quyết định số 642/QĐ-UB ngày 19/03/2002 của UBND tỉnh Hà Giang
24 Khu BTTN Chí Sán Hà Giang 2015 5500 Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang
25 Khu BTTN Kẻ Gỗ Hà Tĩnh 1996 35159 Quyết định số 970/TTg ngày 28-12-1996 của Chính phủ
26 Khu BT Loài Lung Ngọc Hoàng Hậu Giang 2011 2805 Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 20/6/2011 của UBND tỉnh Hậu Giang
27 Khu BTTN Phu Canh Hòa Bình 1995 14461 Bài viết Khu bảo tồn tại Việt Nam chưa cập nhật nội dung này
28 Khu BTTN Hang Kia – Pà Cò Hòa Bình 2000 5252 Quyết định số 453/QĐ-UB ngày 23/5/2000 của UBND tỉnh Hoà Bình
29 Khu DTTN Thượng Tiến Hòa Bình 2000 6000 Quyết định số 1242/QĐ-UB của UBND tỉnh Hòa Bình ngày 09/10/2000
30 Khu BTTN Ngọc Sơn – Ngổ Luông Hòa Bình 2004 19254 Bài viết Khu bảo tồn tại Việt Nam chưa cập nhật nội dung này
31 Khu BTTN Hòn Bà Khánh Hòa 2005 20978 Quyết định số 98/2005/QĐ-UBND, ngày 15/12/2005 của UBND tỉnh Khánh Hòa
32 Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Đắk Uy Kon Tum NA NA Bài viết Khu bảo tồn tại Việt Nam chưa cập nhật nội dung này
33 Khu BTTN Ngọc Linh Kon Tum NA NA Bài viết Khu bảo tồn tại Việt Nam chưa cập nhật nội dung này
34 Khu DTTN Hữu Liên Lạng Sơn 1986 8293 Quyết định số 194/CT ngày 09/08/1986 của Hội đồng Bộ trưởng
35 Khu BTTN Hoàng Liên – Văn Bàn Lào Cai 2007 24938 Bài viết Khu bảo tồn tại Việt Nam chưa cập nhật nội dung này
36 Khu BTTN Bát Xát Lào Cai 2017 18637 Quyết định số 4240/QĐ-UBND, ngày 02/10/2017 của UBND tỉnh Lào Cai
37 KBT Đất ngập nước Láng Sen Long An 2004 5030 Quyết định số 199/QĐ-UB ngày 19/1/2004 của UBND tỉnh Long An
38 Khu BTTN Pù Huống Nghệ An 2002 40127 Quyết định số 342QĐ/UB ngày 25/1/2002 của UBND tỉnh Nghệ An
39 Khu BTTN Pù Hoạt Nghệ An 2013 90741 Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 02/04/2013 của UBND tỉnh Nghệ An
40 Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long Ninh Bình 2001 2743 Bài viết Khu bảo tồn tại Việt Nam chưa cập nhật nội dung này
41 Khu BTTN Krong Trai Phú Yên 1979 13770 Bài viết Khu bảo tồn tại Việt Nam chưa cập nhật nội dung này
42 Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm Quảng Nam 2009 23500 Quyết định số 2457/QĐ-UBND ngày 27/7/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam
43 KBT Loài và Sinh cảnh Sao La Quảng Nam 2012 15486 Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 13/7/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam
44 Khu BT Loài và SC Voi Quảng Nam 2017 18977 Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam
45 Khu DTTN Ngọc Linh Quảng Nam 2020 14883 Quyết định 1681/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Nam
46 Khu BTTN Đồng Sơn – Kỳ Thượng Quảng Ninh 2002 15637 Quyết định số 1672/QĐ-UB ngày 22/5/2002 của UBND tỉnh Quảng Ninh
47 Khu BTTN Đakrông Quảng Trị 2001 40526 Quyết định số 768/QĐ-UB của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 9 tháng 4 năm 2001
48 Khu BTTN Bắc Hướng Hóa Quảng Trị 2010 23456 Quyết định 1183/QĐ-UB, ngày 07/7/2010 của UBND tỉnh Quảng Trị
49 Khu BTTN Sốp Cộp Sơn La 2002 18020 Quyết định số 3440/QĐ-UB của UBND tỉnh Sơn La
50 Khu BTTN Tà Xùa Sơn La 2002 17650 Quyết định số 3440/QÐ-UBND ngày 11-11-2002 của UBND tỉnh Sơn La
51 Khu BTTN Xuân Nha Sơn La 2002 18000 Bài viết Khu bảo tồn tại Việt Nam chưa cập nhật nội dung này
52 Khu DTTN Copia Sơn La 2002 6311 Bài viết Khu bảo tồn tại Việt Nam chưa cập nhật nội dung này
53 Khu BTTN Mường La Sơn La 2016 15800 Quyết định 511/QĐ-UBND, ngày 7/3/2016 của UBND tỉnh Sơn La
54 Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy Thái Bình 2020 6560 Quyết định số 2514/QĐ- UBND ngày 06/9/2019 của UBND tỉnh Thái Bình
55 Khu BTTN Thần Sa – Phượng Hoàng Thái Nguyên 1999 18859 Quyết định số 3841/QĐ-UBND ngày 01-12-1999 của UBND tỉnh Thái Nguyên
56 Khu BTTN Pù Hu Thanh Hóa 1999 22688 Bài viết Khu bảo tồn tại Việt Nam chưa cập nhật nội dung này
57 Khu BTTN Pù Luông Thanh Hóa 1999 17171 Bài viết Khu bảo tồn tại Việt Nam chưa cập nhật nội dung này
58 Khu BTTN Xuân Liên Thanh Hóa 1999 23815 Bài viết Khu bảo tồn tại Việt Nam chưa cập nhật nội dung này
59 Khu bảo tồn loài Sến Tam Quy Thanh Hóa 2001 518 Quyết định số 1766/QĐ-UB ngày 13 tháng 7 năm 2001 của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
60 Khu BT các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động Thanh Hóa 2014 624 Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 08/1/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa
61 Khu BTTN Phong Điền TT Huế 2002 41433 Quyết định 2979/QĐ-UBND ngày 13/11/2002 của UNND tỉnh Thừa Thiên Huế
62 Khu Bảo tồn Sao La TT Huế 2013 15519 Quyết định số 2020/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
63 Khu BTTN Nà Hang Tuyên Quang 1994 22401 Quyết định 274/UB-QĐ ngày 9 tháng 5 năm 1994 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
64 Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Cham Chu Tuyên Quang 2014 15262 Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Tuyên Quang
65 Khu BTTN Nà Hẩu Yên Bái 2006 16950 Quyết định của UBND tỉnh Yên Bái vào ngày 9/10/2006
66 Khu bảo tồn loài sinh cảnh Chế Tạo Yên Bái NA NA Bài viết Khu bảo tồn tại Việt Nam chưa cập nhật nội dung này

Quý vị có thể tham khảo thêm Bản đồ Vườn Quốc gia, Khu bảo tồn Việt Nam tại đây.

Bản đồ vườn quốc gia, Bản đồ khu bảo tồn tại Việt Nam
Bản đồ vườn quốc gia, Bản đồ khu bảo tồn tại Việt Nam

Danh sách các Khu bảo tồn tại Việt Nam đã được cập nhật, hiệu chỉnh tới 2021, tuy nhiên có một số đơn vị chúng tôi không có thông tin nên đang để trống hoặc chưa cập nhật.

Quý vị có các thông tin cập nhật hơn về danh sách các Khu bảo tồn tại Việt Nam vui lòng chia sẻ, góp ý tới chúng tôi qua email: [email protected].

Nếu thấy hữu ích, hãy gửi tặng Admin 1 ly cà phê (Buy me a coffe).

  • MB bank: 0296 7373 99999
  • Agribank: 1200 2093 12996

Trân trọng cảm ơn Hỗ trợ của bạn, điều này sẽ góp phần chi trả chi phí vận hành Bản đồ Lâm nghiệp hàng năm và giúp admin có thêm động lực để viết nhiều bài viết hữu ích hơn cho các bạn.

Theo dõi bản đồ Lâm nghiệp để nhận các thông tin mới nhất

  • Youtube Channel: Youtube.com/bandolamnghiep
  • Fanpage: Facebook.com/bandolamnghiep
  • Groups hỗ trợ: Facebook.com/groups/bandolamnghiep
  • Groups Kiểm lâm: Facebook.com/groups/kiemlamvietnam/
  • Webstite: bandolamnghiep.com

Recommended For You

About the Author: Admin