FRMS 4.0 link tải về và tài liệu có liên quan

FRMS 4.0, phần mềm theo dõi diễn biến rừng đã được triển khai chính thức từ 20/10/2022, theo công văn số 433 của Cục Kiểm lâm. Hiện tại trang của Cục Kiểm... Read more »

Ý nghĩa trường thông tin trong cập nhật diễn biến rừng FRMS

Ý nghĩa trường thông tin trong cập nhật diễn biến rừng trong Phần mềm cập nhật diễn biến rừng (Đây là Phụ lục 2, trong tài liệu hướng dẫn sử dụng phần... Read more »