Khu bảo tồn tại Việt Nam danh sách và bản đồ

Khu bảo tồn tại Việt Nam thường bao gồm các loại: Khu bảo tồn thiên nhiên, Khu bảo tồn loài và sinh cảnh, Khu bảo tồn đất ngập nước (Tiếng Anh thường... Read more »