Tài liệu hướng dẫn cài đặt VN2000 cho GPS và trút dữ liệu

1. Hướng dẫn cài đặt VN2000 theo kinh tuyến trục tỉnh Lạng Sơn

Các tỉnh khác tra kinh tuyến trục tại đây: https://bandolamnghiep.com/kinh-tuyen-truc-cac-tinh-cua-viet-nam/

Bước 1: Bật nguồn Bước 2: Nhấn phím Menu 2 lần; Bước 3: Chọn Setup
C:\Users\dell\Desktop\New folder\ImagineCam_Photo(32).jpg

Hình 1

C:\Users\dell\Desktop\New folder\ImagineCam_Photo(33).jpg

Hình 2

C:\Users\dell\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\ImagineCam_Photo(34).jpg

Hình 3

Bước 4:

Chon Position Format

Bước 5: Tại position Format chọn đến dòng User Grid: Bước 6: Cài đặt thông số trong User Gird:

– 500.000 là độ dịch trục X

– 0.9999 là hệ số biến dạng tương ứng với múi 3, nếu là múi 6 thì cài 0.9996;

– Longtiude Origin (Kinh tuyến trục): Thay 105 độ 30 phút = > 104 độ 45 phút

C:\Users\dell\Desktop\New folder\ImagineCam_Photo(35).jpg C:\Users\dell\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\ImagineCam_Photo(36).jpg C:\Users\dell\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\ImagineCam_Photo(38).jpg
Hình 4 Hình 5 Hình 6
Bước 7: quay trở lại hình 4: Chọn Map Datum; Chọn User Gird và cài đặt thông số như sau. Cài đặt lưu lại tuyến đường đi:

Quay trở lại màn hình của hình 3; chọn Tracks

C:\Users\dell\Desktop\New folder\ImagineCam_Photo(39).jpg C:\Users\dell\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\ImagineCam_Photo(42).jpg Tại mục Tracklog:

– Nếu muốn lưu lại đường đi và hiển thị trên map: chọn Record, show on map (khuyên dùng);

– Nếu muốn ghi nhưng không hiển thị: chọn Record, do not show;

– Nếu không muốn lưu lại đường đi: Do not record (Trường hợp nhớ đường, pin gần hết nên dùng tính năng này).

Các phần còn lại chọn như màn hình.

Hình 8 Hình 9
Cài đặt đơn vị cho máy GPS:

Các thông số về đơn vị nên cài đặt như hình bên cạnh.

C:\Users\dell\Desktop\New folder\ImagineCam_Photo(40).jpg

Hình 10

– Căn cứ để cài đặt các thông số cho GPS:

Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC hướng dẫn áp dụng Hệ quy chiếu và Hệ toạ độ quốc gia VN-2000

Quyết định số 05/2007/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Về sử dụng hệ thống tham số tính chuyển giữa Hệ tọa độ quốc tế WGS-84 và Hệ tọa độ quốc gia VN-2000

2. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Mapsource

2.1 Cài đặt Mapsource

Mở bộ cài Mapsource trong Thư mục Bộ cài phần mềm => Mapsource

1. Chạy file setup.exe

Hình 1

2. Nếu máy tính có hỏi như phía dưới:

  • Chọn Yes.

Hình 2

3. Cửa sổ cài đặt: Chọn next

Hình 3

4. Chọn Yes

Hình 4

5. Chọn No

Hình 5

6. Chọn No

Hình 6

7. Chọn next;

Nếu muốn lưu phần cài đặt ở ổ đĩa khác có thể chọn Browse và chọn đường dẫn khác.

Hình 7

8. Chọn Next

Hình 8

9. Chọn next

Hình 9

10. Chọn Finish

Hình 10

11. Cài đặt phần update cho Mapsource

Với win 7, win 8 chọn bản: “Win 7. MapSource_6163.exe”

Với win XP: chọn Xp. “MapSource_6156.exe”

Hình 11

12. Chọn Yes nếu có cửa sổ hỏi như sau

Hình 12

13. Đang giải nén dữ liệu.

Hình 13

14. Chọn Next

Hình 14

15. Tích vào ô vuông : I accept the terms in the License Agreement.

Hình 15

16. Chọn Done để hoàn thành cài đặt.

Tích vào: ô vuông nhỏ (Launch MapSource now) nếu muốn khởi động phần mềm này sau khi done.

Bỏ dấu tích: nếu không muốn khởi động phần mềm Mapsource sau khi cài đặt xong.

2.2 Hướng dẫn sử dụng Mapsource

1. Màn hình giao diện của Mapsource khi khởi động

2. Cài thông số VN2000 cho Mapsource
– Vào Edit => Preferences (phím tắt: Ctrl + shift + P).

– Chọn sang của sổ Position:

Cài đặt như GPS.

– Cài đặt thông số Position => User Defined Gird => Properties và cài đặt thông số như sau:

+ KTT Lạng Sơn: 107 độ 15 phút

15 phút = 0.25 độ => 107.25 độ

+ Múi 3 cài: 0.9999; nếu bản đồ tỉ lệ nhỏ hơn (1/25.000; 1/50.000 – múi 6); Scale = 0.9996.

Độ lệch trục X = 500.000 (mét)

– Cài thông số Datum: User Defined Datum => Properties và cài đặt thông số như sau:

Cài đặt 3 thông số:

Độ dịch trục X: Làm tròn – 192

Độ dịch trục Y: – 39

Độ dịch trục Z: – 111

3. Lưu dữ liệu từ GPS vào máy tính;
3.1 Lấy dữ liệu từ GPS thông qua Mapsource (cho máy không có thẻ nhớ).

Transfer => Receive From Device….

– Khi cửa sổ như hình bên cạnh hiên ra thì chọn Receive:

+ Nếu chỉ muốn lấy điểm tọa độ đã bấm (chỉ tích vào waypoints)

+ Nếu muốn lấy thêm dữ liệu track log (lưu lại đường đi) thì tích thêm Tracks.

Lưu ý: Phần Device: phải hiển thị tên của GPS mình đang kết nối với máy tính thì mới nhận được dữ liệu.

Sau khi Transfer xong => OK

Muốn hiển thị dữ liệu điểm, đường đi lên Mapsource: Chọn vào điểm, vùng đó click chuột phải => Show selected Track On Map.

Để lưu file vừa nhận vào Mapsource:

Chọn save => Đặt tên và chọn nơi lưu => Save.

3.2 Trường hợp máy có thẻ nhớ

Cắm cáp vào máy tính; chờ máy tính nhận cáp và vào thư mục chứa dữ liệu.

Chọn thư mục garmin

Chọn thư mục GPX

Có thể copy hoàn toàn file GPX vào để lưu trữ.

Trong file GPX, thường lưu dạng Waypoint (điểm), Tracks (đường đi) riêng và theo ngày;

Do vậy có thể chọn ngày cần lưu thì copy ra và lưu vào máy tính.

4. Sử dụng lại file đã lưu:

– Trường hợp không có thẻ nhớ: Mở thư mục chưa file Mapsource, mở file đã lưu.

Trên cửa sổ của Mapsource => Transfer => Send to Device; tích vào các ô Waypoint, Tracks…. và Send.

– Trường hợp có thẻ nhớ: Copy file GPX đã lưu ở thư mục trong máy tính vào thẻ nhớ

2.3 Chuyển dữ liệu GPS vào bản đồ (MapInfo)

2.3.1 Chuyển dữ liệu GPS vào Excel vào đưa lên MapInfo

a) Chuyển dữ liệu từ Mapsource vào Excel

Bước 1: Lấy dữ liệu từ GPS và đưa vào Mapsource như phần trên:

Bước 2: Tại cửa sổ của Mapsource, nhấn Ctrl để chọn tất cả các điểm:

Sau khi đã chọn được như hình trên thì sử dụng phím tắt Ctrl + C để copy.

Bước 3: Mở file Excel và Dán (paste) phần vừa copy vào Excel:

Bước 4: Sử dụng Hàm Left, Right để tách X, Y ra khỏi cột chứa X,Y thành 2 cột riêng biệt.

Kết quả lưu bản excel với cấu trúc như sau:

Lưu ý: Nếu muốn hiển thị tiếng việt ở trong Mapinfo thì vẫn tôn trọng Nguyên tắc chuyển sang font chữ .vntime.

Sau đó lưu lại.

b) Tạo dữ liệu điểm trong Mapinfo từ Excel:

Bước 1: Khởi động Mapinfo

File => open:

– Mục file of type: chọn dạng xls, xlsx.

– Dẫn đến nơi chứa file excel.

– Open.

Bước 2: Tích vào ô Use row above….. => lấy dòng đầu tiên làm tên cho bảng dữ liệu. Vì trong bản excel bao giờ ta cũng có phần tên của các cột ở đầu tiên.

=> Ok

Chọn đúng sheet chứa dữ liệu, nên đặt tên cho sheet trong bản excel:

Lưu ý: Tại bản dưới: Dữ liệu Name thì kiểu dữ liệu là chữ (Character); X, Y phải chọn dạng Float (mặc định) hoặc các kiểu hiển thị cho con số.

=> ok

Bảng dữ liệu thuộc tính hiện ra:

Nếu muốn kiểm tra dữ liệu xem bản thuộc tính có bị thiếu/lỗi phần nào không thì phải chọn font chữ hiển thị tiếng việt mới kiểm tra được. Cách làm như sau: Vào Options => Text Style: Chọn bất kỳ kiểu font nào của tiếng việt: .vntime, .vnArial…. => ok

Kết quả hiển thị:

Bước 3: Vào Table => Create Points

Khai báo các thông số:

Create Points for Table: Chọn đúng tên của file excel đã mở (Book1)

Using Symbol: Lựa chọn kiểu điểm hiển thị

Projection: Khai báo hệ quy chiếu của Lạng Sơn (107.25)

Get X; Get Y thường tự động chọn X, Y;

Nên tích vào 2 ô vuông cuối cùng

Sau đó chọn Ok.

Bước 4: Window => New Map Window; hoặc nhấn phím F3;

Trường hợp mở cùng nhiều file khác; máy sẽ hỏi chọn file nào, thì chọn file là tên file excel đang xử lý => ok.

Kết quả:

Vì file tab vừa tạo ra dữ liệu liên kết với file excel; do vậy muốn sửa chữa các điểm vừa tạo ra (thay đổi symbol, xóa bớt các điểm thừa) thì phải vào file = > save as thành 1 file khác.

2.3.2 Chuyển trực tiếp dữ liệu từ GPS vào Mapinfo

Bước 1: mở file GPS đã lưu trên máy tính;

Bước 2: Vào file => Save as

Phần Save as type chọn DXF (*.dxf)

Đặt tên và chọn nơi lưu => Save

Bước 3: Chọn thông số cho file dxf: Chọn Use UTM Coordinates (WGS84)

Vì Mapsource chỉ hỗ trợ cho hệ WGS 84 dạng mét và dạng độ phút giấy.

Ta chọn dạng Mét để dễ cho việc chuyển về kinh tuyến trục của Lạng Sơn.

Bước 4: Mở MapInfo

Table => Import

File of type chonj AutoCAD DXF và dẫn đến nơi chứa file DXF vừa lưu => Open

Bước 5: Chọn những dự liệu cần đưa vào;

Nếu chỉ cần điểm thì chọn Waypoints, nếu cần cả đường đi thì chọn thêm Tracks.

Bước 6 Khai báo thông số cho file DXF:

Chọn Projecton…

Chọn Category: Chọn WGS84 (do dữ liệu khi ta xuất ra từ Mapsource là WGS 84/Zone 48 North)

  • ok

Click ok tiếp và đặt tên file =. save

Bước 7: Mở file tab vừa tạo ra

Với file này, Mapinfo cho phép sửa chữa trực tiếp mà không cần save as thành file mới.

Sau đó save as lại về hệ quy chiếu mong muốn.

Recommended For You

About the Author: Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.