Chuyển bản đồ vào GPS, điện thoại Android hoặc iOS

Bước 1: Khởi động phần mềm mapinfo Bước 2: Mở bản đồ trên Global Mapper Global Mapper hỗ trợ hầu hết các định dạng của phần mềm GIS hiện tại Mapinfo (.tab),... Read more »

Tổng hợp phần mềm chuyển dữ liệu từ GPS vào máy tính và ngược lại

Tổng hợp phần mềm chuyển dữ liệu từ GPS vào máy tính và ngược lại Với các dòng máy như 76csx và các đời thấp hơn thì chúng ta thường dùng Mapsource,... Read more »

Phần mềm chuyển Bản đồ vào GPS: cgpsmapper Free, Gmap Tool, GPS mapedit

Để chuyển bản đồ Mapinfo, Micstaton hoặc bất kỳ bản đồ nào bạn cần có các phần mềm sau: Link tải cgpsmapper Free, Gmap Tool, GPS mapedit Vì lý do bảo mật, wordpress... Read more »

Tài liệu hướng dẫn cài đặt VN2000 cho GPS và trút dữ liệu

1. Hướng dẫn cài đặt VN2000 theo kinh tuyến trục tỉnh Lạng Sơn Các tỉnh khác tra kinh tuyến trục tại đây: https://bandolamnghiep.com/kinh-tuyen-truc-cac-tinh-cua-viet-nam/ Bước 1: Bật nguồn Bước 2: Nhấn phím Menu... Read more »

Ứng dụng GPS trên iPhone – Tổng hợp ứng dụng thay thế GPS trên iPhone

Tổng hợp ứng dụng thay thế GPS trên iPhone được bản đồ lâm nghiệp kiểm chứng. GTFiel. Link tải: https://goo.gl/nc7Upv Chạy trên nền iOS, phổ biến trên các thiết bị điện thoại iPhone và... Read more »