Tools Mapinfo – Forest Tools bộ công cụ 22 tính năng cần thiết nhất cho Mapinfo

Giới thiệu Như đã công bố trên groups Facebook.com/groups/bandolamnghiep, Groups do admin đứng ra mua bản quyền của tools và được sự đồng ý của tác giả, từ tools số 11 trở... Read more »

Tools Hotkey – Tools phím tắt trong mapinfo

Anh em xem mẫu viết hotkey i và hand của bác Nguyễn Vĩnh Phú Sau đó anh em xem tools hotkey  của bác sbonguyen và thử xem mình có viết lại tools... Read more »

Tools Mapinfo – Tools phím tắt (i) info trong Mapinfo – Code tools mapinfo

Link tải tools Shortcut Code Include “MapBasic.def” Include “Menu.def” Declare Sub Main Declare Sub close ‘************************************************************************ Sub Main ‘************************************************************************ Create Menu “Shortcut Keys” As “Selector…\tQ/Wq” Calling M_TOOLS_SELECTOR, “Grabber…\tP/Wp” Calling M_TOOLS_RECENTER, “Info…\tI/Wi” Calling M_TOOLS_PNT_QUERY,... Read more »

Video hướng dẫn học Mapbasic cơ bản – Hướng dẫn lập trình mapbasic by Nguyễn Phú – Hướng dẫn viết tools mapinfo

Video hướng dẫn học Mapbasic cơ bản – Hướng dẫn lập trình mapbasic by Nguyễn Phú – Hướng dẫn viết tools mapinfo Read more »

Tools Mapinfo – Tools biên tập bản đồ trong 2 phút

Tính năng hỗ trợ trên tools biên tập bản đồ: - Chọn khổ giấy, cắt, vẽ khung lưới, biên tập bản đồ. - Chuyển đổi dữ liệu từ máy GPS vào Mapinfo. - Chuyển đổi... Read more »