Tô màu hiện trạng rừng trên QGIS 93 LĐLR

Tô màu hiện trạng rừng trên QGIS (92 mã loại đất loại rừng) Tải style về tại đây rồi giải nén ở Desktop Bước 1: Chọn vào 1 lớp bản đồ, chọn... Read more »