Chuyển font chữ và hệ chiếu dữ liệu GIS bằng FME

Chuyển font chữ trên dữ liệu GIS và hệ chiếu trên dữ liệu GIS Hướng dẫn chung: Sử dụng FME với transformer VnFontConverter. Transformer do tác giả Lion Phạm đẩy lên FME... Read more »

Phần mềm chuyển Bản đồ vào GPS: cgpsmapper Free, Gmap Tool, GPS mapedit

Để chuyển bản đồ Mapinfo, Micstaton hoặc bất kỳ bản đồ nào bạn cần có các phần mềm sau: Link tải cgpsmapper Free, Gmap Tool, GPS mapedit Vì lý do bảo mật, wordpress... Read more »

VN2000 full cho FME desktop – Hướng dẫn thêm kinh tuyến trục mới VN2000 cho FME

Tải về VN2000 cho FME Desktop Nguồn: VN2000 by Hoa Le Anh em tải về giải nén vào thư C:\Program Files\FME\Reproject (nhớ ghi đè), một số máy không theo đường dẫn này thì... Read more »