Giới thiệu vTools For Survey, ứng dụng đo đạc, thu thập dữ liệu, xem ảnh vệ tinh mới nhất trên điện thoại

Giới thiệu Là ứng dụng cho thiết bị mobile giúp thu thập các dữ liệu không gian Điểm, Đường, Vùng, Tracklog và các thông tin thuộc tính, hình ảnh cho công việc khảo sát, điều tra trên thực địa. Giúp cho...