Quy định về trình bày và thể hiện nội dung Bản đồ hiện trạng rừng

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM: TCVN 11565:2016 (Tải về file word) BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG RỪNG – QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH BÀY VÀ THỂ HIỆN NỘI DUNG Forest status map – Rules for structure... Read more »