Video Hướng dẫn biên tập Bản đồ hiện trạng rừng trên QGIS

Link tải file tài liệu đi kèm: File word: Quy định về Hiện trạng rừng. Tải về File xml: Style mã loại đất loại rừng trên QGIS. Tải về        Read more »

VN2000 cho QGIS

QGIS ngày càng được sử dụng rộng rãi, với ưu điểm là phần mềm mã nguồn mở, gần như dạng trung gian giữa Mapinfo và Arcgis. Quan trọng nhất nó miễn phí.... Read more »

Tài liệu hướng dẫn sử dụng QGIS

Phần mềm mã nguồn mở Qgis hiện tại đã khá phổ biến với tất cả chúng ta với nhiều tính năng vượt trội so với mapinfo và đặc biệt nó hoàn toàn... Read more »

Hướng dẫn Q-GIS cơ bản của Phạm Quang Thành

Trọn bộ video hướng dẫn sử dụng QGIS của Phạm Quang Thành   Read more »