Quyết định 400/LĐ-QĐ ngày 26/4/1982 của Bộ Lâm nghiệp về việc ban hành tạm thời mức lao động khai thác lâm sản

Tải về tại đây 

ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG KHAI THÁC LÂM SẢN

(Ban hành kèm theo quyết định số 400/LĐ- QĐ ngày 26 tháng 4 năm 1982 của Bộ Lâm nghiệp)

Nội dung

Tập định mức lao động khai thác lâm sản gồm 27 bảng định mức 1541 ô mức và 33 hệ số áp dụng cho các công việc chặt hạ vận xuất gỗ thân, gỗ tận dụng cành ngọn, gỗ trụ mỏ, củi, nứa được trình bày theo 4 chương, 14 mục sau:

CHƯƠNG I: KHAI THÁC GỖ THÂN VÀ GỖ TẬN DỤNG CÀNH NGỌN( 17 BẢNG ĐỊNH MỨC)

Mục 1. Chặt hạ, cắt khúc gỗ tại rừng(gồm chặt hạ, cát khúc gỗ bằng cưa xăng Hữu nghị, 4 cưa xăng Culloch- 250 Cưa đơn kết hợp rìu hoặc dao tạ và các công việc đẽo bịn, vạc hầu, đục sẹo, bóc vỏ bằng rìu hoặc dao tạ).

Mục 2. Cắt khúc gỗ tại bãi(bằng cưa xăng Hữu nghị 4, cưa xăng cưa xăng Culloch- 250 và cưa đơn).

Mục 3. Lao xeo gỗ

Mục 4. Trâu kéo gỗ(từ 1 đến 7 trâu)

Mục 5. Voi kéo gỗ.

Mục 6. Maý kéo gỗ(TĐT 40, TDT 55 và LKT 80).

CHƯƠNG II: KHAI THÁC GỖ TRỤ MỎ(5 BẢNG MỨC)

Mục 7. Chặt gỗ trụ mỏ(bao gồm chống lò và chèn lò, cũi lợn) bằng cưa đơn, rìu hoặc dao tạ.

Mục 8. Cắt khúc gỗ chống lò tại bãi(bằng cưa đơn hoặc dao tạ).

Mục 9.Lao, cò, vác gỗ trụ mỏ.

Mục 10. Trâu kéo gỗ trụ mỏ(kéo lết và kéo xe quệt).

CHƯƠNG III: KHAI THÁC CỦI(12 BẢNG MỨC)

Mục 11. Chạt lao vác củi( bằng cưa đơn, rìu hoặc dao tạ theo các phương thức: chặt trắng, chặt tận dụng sau khai thác gỗ và chặt tận dụng trong tu bổ rừng).

Mục 12. Trâu kéo xe chở củi( xe quệt và xe trâu).

CHƯƠNG IV: KHAI THÁC NỨA(3 BẢNG MỨC)

Mục 13. Chặt , lao, cò, vác nứa.

Mục 14. Trâu kéo nứa(xe kìm)

Phụ lục: Gồm 2 bảng. Tóm tắt các hệ số và phân loại gỗ cứng  mềm dùng khi áp dụng mức.

Facebook Comments

Đăng ký theo dõi

Bạn sẽ nhận được email khi có nội dung mới

Recommended For You

About the Author: Admin

Trả lời

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.