Sổ tay hướng dẫn xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp

Sổ tay được Cục Kiểm lâm ban hành với sự hỗ trợ của Dự án phòng, chống buôn bán trái pháp luật các loài động thực vật hoang dã tại Việt Nam... Read more »

Quy định về hệ thống phân chia các kiểu trạng thái rừng và đất không có rừng (Quy phạm 84)

PHỤ LỤC 3: QUY ĐỊNH VỀ HỆ THỐNG PHÂN CHIA CÁC KIỂU TRẠNG THÁI RỪNG VÀ ĐẤT KHÔNG CÓ RỪNG (Trích trong Qui phạm Thiết kế Kinh doanh rừng, QPN 6 – 84 có... Read more »

Thông tư 23/2016/TT – BNNPTNT về việc Hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh

Tải về văn bản gốc tại đây BỘ NÔNG NGHIỆPVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————... Read more »

Văn bản hướng dẫn về “khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản”

Gần đây thứ trưởng Hà Công Tuấn đã ký Quyết định ban hành Thông tư 17/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 21/2016/TT-BNNPTNT Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu... Read more »

Quyết định 400/LĐ-QĐ ngày 26/4/1982 của Bộ Lâm nghiệp về việc ban hành tạm thời mức lao động khai thác lâm sản

Quyết định 400/LĐ-QĐ ngày 26/4/1982 của Bộ Lâm nghiệp về việc ban hành tạm thời mức lao động khai thác lâm sản BỘ LÂM NGHIỆP MỨC LAO ĐỘNG KHAI THÁC LÂM SẢN... Read more »