Video học biên tập mapinfo – Những lỗi thường gặp trong Mapinfo – Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng Mapinfo

  [embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PL-qOFaLxsEOdeov3SeK13iWBQ0ftIZndE&layout=gallery[/embedyt]  

Video hướng dẫn sử dụng tools trong Mapinfo – tổng hợp đánh giá tools mapinfo

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PL-qOFaLxsEOd_-BBIVkhcdluY46JCLCM1&layout=gallery[/embedyt]

Video hướng dẫn lập trình Mapinfo (Mapbasic) – Phạm Quang Thành

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLM9GKhGeZWmRPX3uT4nyl6esPsVSwQJqZ&v=3TdfF69H8P8[/embedyt] Bài 1: Tạo MENU Bài 2: Tạo phím nóng Bài 3: Biến và hằng Bài 4: Giới thiệu về hộp thoại ToolBox Bài 5: Gán giá trị textbox và bắt sự kiến bới Button Bài 6: Cập nhật...

Một thao tác nhập nhiều tọa độ XY vào GPS – Tools tạo mốc lô

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=QMTJUB1jbE0[/embedyt] Trong hướng dẫn có tools tạo mốc lô để phục vụ anh em đi cắm mốc ranh giới, làm hồ sơ nội nghiệp... Bước 1: Chọn lô cần xuất tọa độ Bước 2: Dùng tools xuất ra file...

Mapinfo cơ bản – Video hướng dẫn thực hành Mapinfo cho người mới bắt đầu

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PL-qOFaLxsEOeHGVr3enhgDmwFQ8danxDg&layout=gallery[/embedyt] Dữ liệu thực hành toàn bộ serial: https://goo.gl/b5lZ98 Xem bài số 2: Định vị bản đồ tại https://goo.gl/C04WgM Xem bài hướng dẫn định vị khác: https://goo.gl/jI9CEx Xem toàn bộ 5 bài hướng dẫn cơ bản: https://goo.gl/DzGsog Nguồn tài...