Học Google Earth Engine 5 – Các bộ lọc ảnh Filtering Image Collections ee.Filter

3.3. Lọc Bộ sưu tập Hình ảnh (Filtering Image Collections) Bộ sưu tập chứa tất cả hình ảnh từng được cảm biến thu thập. Toàn bộ bộ sưu tập không phải là... Read more »

Học Google Earth Engine 4 – Làm việc với bộ sưu tập ảnh Image Collections

3.2. Làm việc với Image Collections Hầu hết các bộ dữ liệu trong Earth Engine đều có dạng ImageCollection. Bộ sưu tập hình ảnh là một tập dữ liệu bao gồm các... Read more »

Học Goolge Earth Engine – Chào thế giới (Hello World)

3.1. Chào thế giới (Hello World) Tập lệnh này giới thiệu cú pháp Javascript cơ bản. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập phần Giới thiệu về JavaScript cho Earth Engine trong... Read more »

Học Google Earth Engine miễn phí

Học Google Earth Engine cùng Bản đồ Lâm nghiệp Bài viết này sẽ giới thiệu và cùng các bạn Học Google Earth Engine, nói đúng hơn là chúng ta cùng nhau học... Read more »