Giải đoán ảnh vệ tinh, xây dựng khóa giải đoán ảnh vệ tinh

Giải đoán ảnh 1 Khái niệm chung Giải đoán ảnh bằng mắt là sử dụng mắt người cùng với trí tuệ để tách chiết các thông tin từ tư liệu viễn thám dạng hình ảnh. Nó là quá trình thu...