Giới thiệu ứng dụng Vtools for Mapinfo – Ảnh vệ tinh google ngay trên Mapinfo tại sao không?

1. Giới thiệu chung 2. Các bản update quan trọng 2.1 Phiên bản 1.0 2.2 Phiên bản 1.1.0 2.3 Update: 1.1.0  01/7/2017 2.4 vTools version 1.2 13/7/2017 2.5 Update: 15/7/2017 2.6 Update: 17/7/2017 2.7. Thông báo cập nhật... Read more »