Tools Mapinfo – Forest Tools bộ công cụ 22 tính năng cần thiết nhất cho Mapinfo

Giới thiệu Như đã công bố trên groups Facebook.com/groups/bandolamnghiep, Groups do admin đứng ra mua bản quyền của tools và được sự đồng ý của tác giả, từ tools số 11 trở... Read more »

Video hướng dẫn lập trình Mapinfo (Mapbasic) – Phạm Quang Thành

Bài 1: Tạo MENU Bài 2: Tạo phím nóng Bài 3: Biến và hằng Bài 4: Giới thiệu về hộp thoại ToolBox Bài 5: Gán giá trị textbox và bắt sự kiến... Read more »

Một thao tác nhập nhiều tọa độ XY vào GPS – Tools tạo mốc lô

Trong hướng dẫn có tools tạo mốc lô để phục vụ anh em đi cắm mốc ranh giới, làm hồ sơ nội nghiệp… Bước 1: Chọn lô cần xuất tọa độ Bước... Read more »

Sửa lỗi font chữ Mapinfo full

Sửa lỗi font chữ Mapinfo có nhiều bạn đã từng mắc phải, có rất nhiều trường hợp khác nhau. Trong bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn sửa lỗi font chữa... Read more »

Tool Mapinfo – Tổng hợp tools thường trong Mapinfo

Khởi động Mapinfo Trên thanh Menu chọn Tools chọn Tools Manager Chọn Add Tools (1) Đặt tên cho Tools muốn gọi vào. Nên ghi chữ A ở đầu để tools sẽ xuất... Read more »