Tools Hotkey – Tools phím tắt trong mapinfo

Anh em xem mẫu viết hotkey i và hand của bác Nguyễn Vĩnh Phú [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=0uoKc0pB6Zc[/embedyt] Sau đó anh em xem tools hotkey  của bác sbonguyen và thử xem mình có viết lại tools này được không? Cứ viết, sau...

Video hướng dẫn học Mapbasic cơ bản – Hướng dẫn lập trình mapbasic by Nguyễn Phú – Hướng dẫn viết tools mapinfo

Video hướng dẫn học Mapbasic cơ bản - Hướng dẫn lập trình mapbasic by Nguyễn Phú - Hướng dẫn viết tools mapinfo [embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PL-qOFaLxsEOfp-qsY-NPscSM2cwy4wJAB&layout=gallery[/embedyt]

Video hướng dẫn lập trình Mapinfo (Mapbasic) – Phạm Quang Thành

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLM9GKhGeZWmRPX3uT4nyl6esPsVSwQJqZ&v=3TdfF69H8P8[/embedyt] Bài 1: Tạo MENU Bài 2: Tạo phím nóng Bài 3: Biến và hằng Bài 4: Giới thiệu về hộp thoại ToolBox Bài 5: Gán giá trị textbox và bắt sự kiến bới Button Bài 6: Cập nhật...