Bộ công cụ biên tập bản đồ Mapinfo All in one

Bộ công cụ biên tập bản đồ (Tên cũ Forest Tools) – Giới thiệu Năm 2023, các công cụ này sẽ được gom lại gọi chung là Forest GIS – DBR và... Read more »

Tools Mapinfo – Forest Tools bộ công cụ 22 tính năng cần thiết nhất cho Mapinfo

Giới thiệu Như đã công bố trên groups Facebook.com/groups/bandolamnghiep, Groups do admin đứng ra mua bản quyền của tools và được sự đồng ý của tác giả, từ tools số 11 trở... Read more »