Cài đặt thông số VN2000 cho file GPS

Bộ cài và hướng dẫn cài chi tiết có hình minh họa đầy đủ tại đây 1. Màn hình giao diện của Mapsource khi khởi động 2. Cài thông số VN2000 cho... Read more »