Forest GIS hướng dẫn cài đặt tools hỗ trợ cập nhật diễn biến rừng

Forest GIS hướng dẫn cài đặt tools hỗ trợ cập nhật diễn biến rừng Forest GIS năm 2023, đã phát hành phiên bản mới. Xin vui lòng xem bản mới tại đây... Read more »