Vườn Quốc gia Bái Tử Long, Tỉnh Quảng Ninh

Vườn Quốc gia Bái Tử Long THÔNG TIN CHUNG Vị trí địa lý 20°05’55” – 21°15’10” Vĩ độ Bắc 107°30’10” – 107°46’20” Kinh độ Đông Xem vị trí trên Google Maps Diện... Read more »

Vườn Quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế

Vườn Quốc gia Bạch Mã THÔNG TIN CHUNG Vị trí địa lý 15°59’28”- 16°16’02” Vĩ độ Bắc 107°37’22”-107°54’58” Kinh độ Đông Xem vị trí trên Google Maps Diện tích Tổng: 37.423,10 ha... Read more »

Vườn Quốc gia Ba Vì, Thành phố Hà Nội

VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ, TP HÀ NỘI THÔNG TIN CHUNG Vị trí địa lý 20°55’ – 21°07’ Vĩ độ Bắc 105°18’ – 105°30’ Kinh độ Đông Xem vị trí trên Google... Read more »

Vườn Quốc Gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Vườn Quốc Gia Ba Bể THÔNG TIN CHUNG Thành lập: Năm 1992 Cơ quan quản lý: UBND tỉnh Bắc Kạn Vị trí địa lý 22°21’00”- 22°29’50” Vĩ độ Bắc 105°34’00”-105°42’20” Kinh độ... Read more »